Inicijativa prema JU Zavod za javno zdravstvo KS.

Damir Marjanović
Inicijativa

Zastupnik Damir Marjanović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

1. Upućujem zahtjev prema Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da u skladu sa članom 119. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine počne sa periodičnim mjerenjima kvalitete zraka u vrtićima koji su u sklopu J.U. Djeca Sarajeva i osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

2. Zahtjevamo da gore navedeno mjerenje bude obavljeno po hitnom postupku, a da rezultati istog budu dostavljeni u formi izvještaja.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne