Inicijativa: Molim vas da mi dostavite informaciju o tome koliko je, za razliku od prethodnih godina, nabavljeno nove opreme za potrebe efikasnijeg rada komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo, koja su u nadležnosti ovog ministarstva.