Inicijativa Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo.

Admela Hodžić
Inicijativa

Podnosim inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za dostavljanje detaljnog pojašnjenja koje se odnosi na odgovor na pitanje kolege Harisa Zahiragića, koje je postavio na 45. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 06.12.2021. godine, na tački dnevnog reda Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, kada je postavio pitanje: Zašto se kažnjava osoba koju je ostavio bliski srodnik, odnosno roditelj, i nema niti jednog podatka o njemu koji bi mogao unijeti u obrazac za prijavu imovine, te će zbog toga dobiti prekšajnu prijavu?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 7 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Ne