Inicijativa Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da pripremi neophodne akte za proširenje nadležnosti komunalne službe kako bi se omogućilo istim da kontroliše saobraćaj u mirovanju.