Inicijativa ”da na osnovu prijedloga Upravnog inspektorata Ministarstva pravde KS, Vlada KS kao i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, izvrše izmjenu Zakona o prostornom uređenju KS (Službene novine Kantona Sarajevo 24/17)".

Igor Stojanović
Inicijativa

Zastupnik Igor Stojanović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu ”da na osnovu prijedloga Upravnog inspektorata Ministarstva pravde KS, Vlada KS kao i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, izvrše izmjenu Zakona o prostornom uređenju KS (Službene novine Kantona Sarajevo 24/17) u smislu propisivanja obaveze urbanističko-građevinskih inspektora – glavnih inspektora, da po dostavljanju upravnih akata (urbanistička saglasnost – odobrenje za građenje) nadležnih općinskih službi (prije konačnosti, pravomoćnosti, i prije započinjanja radova) predloži iste ocjene sa aspekta postojanja razloga njihove nepravilnosti koje su Zakonom o prostornom uređenju predviđene kao razlog ništavnosti, I da izvrše inspekcijski nadzor na odobrenoj lokaciji, te u roku za žalbu obavijeste nadležnu općinsku službu, putem koje se donosi sporni upravni akt o postojanju razloga ništavosti”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da