Inicijativa da mi se dostavi kompletirana dokumentacija o prodaji nekretnina Komolac i Rožat u Dubrovniku, a tiče se imovine kojom raspolaže KJKP Park

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Inicijativa da mi se dostavi kompletirana dokumentacija o prodaji nekretnina Komolac i Rožat u Dubrovniku, a tiče se imovine kojom raspolaže KJKP Park

Odgovor: 

Odgovor Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, broj: 05-01-04-50075-73/23 od 22.01.2024. godine
Prilog uz dopis ministarstva

Postavljeno dana: 
Petak, 24 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da