Incijativa za umanjenje cijene vrtića u JU Djeca Sarajeva za vrijeme trajanja pandemije COVID-19