Dovođenje u prvobitno ispravno stanje saobraćajnice u Zabrđu nakon prokopavanja iste