"Da Vlada Kantona putem nadležnog Ministarstva, poveća novčanu pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu, kao i porodilji koja se nalazi na redovnom školovanju i koja se isplaćuje u periodu od godinu dana od dana porođaja sa sadašnjih 120 KM na 300 KM."

Mulaosmanović Fikreta
Pitanje

"Da Vlada Kantona putem nadležnog Ministarstva, poveća novčanu pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu, kao i porodilji koja se nalazi na redovnom školovanju i koja se isplaćuje u periodu od godinu dana od dana porođaja sa sadašnjih 120 KM na 300 KM."