„Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu planiraju finansijska sredstva za rekonstrukciju Ulice Adema Buće u Novom Sarajevu.”