Da se riješi problem prevoza učenika do njihovih škola

Čomor Eldar
Inicijativa

Poslanik Eldar Čomor, na Desetoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.12.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući o problemima prevoza zbog kojeg učenici imaju probleme u redovnom pohađanju nastave JU „Srednjoškolski centar Hadžići“, a koja u školu dolaze autobusima i kombijima GRASA iz pravca Mokrina i Lepenice, te učenika sa šireg područja Tarčina, gdje je ukinuta linija koja ide za Tarčin , pokrenuo je slijedeću inicijativu:
„Da se riješi problem prevoza učenika do njihovih škola.“