Da se poklone pištolji policijskim službenicima kada krenu u penziju