"Da se ne čeka izgradnja škole i da se za potrebe djece izgradi igralište da bi djeca imala mogućnost za sportske aktivnosti."

Hodžić Dževad
Inicijativa

Poslanik Dževad Hodžić na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući da novoizgrađeno naselje Šip broji oko 6000 stanovnika i da je u ovom naselju predviđena lokacija za osnovnu školu i igralište, pokrenuo je slijedeću inicijativu:

"Da se ne čeka izgradnja škole i da se za potrebe djece izgradi igralište da bi djeca imala mogućnost za sportske aktivnosti."