«Da se kao stalno radno tijelo Skupštine forima komisija za sigurnost»