Da se alineja 7. člana 49. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo «razmatranje pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Kolektivnog sporazuma», briše ili utvrdi u nadležnost i svih ostalih stalnih radnih tijela Skupštine

Crnogorac Branislav
Inicijativa

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i dogovori», poslanik Branislav Crnogorac, pokrenuto je inicijativu:
«Da se alineja 7. člana 49. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo «razmatranje pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Kolektivnog sporazuma», briše ili utvrdi u nadležnost i svih ostalih stalnih radnih tijela Skupštine, budući da je trenutno utvrđena kao nadležnost samo kod Komisije za mlade Skupštine Kantona Sarajevo».