„Da predsjedavajući stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo budu iz reda poslanika Skupštine.“