" Da Općina Novi Grad Sarajevo izvrši rekonstrukciju asfaltne podloge u dijelu ulice Ibre Ćeske od br. 1 do spajanja sa ulicom Humačka ploča" .