"Da Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u skladu sa članom 47. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ("Službene novine" FbiH br. 45/2) izvrši nadzor nad zakonitošću rada ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i

Hamed Aljović
Inicijativa

"Da Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u skladu sa članom 47. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ("Službene novine" FbiH br. 45/2) izvrši nadzor nad zakonitošću rada ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo" i o tome pismeno obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo."