" Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture pripremi i dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata koji će omogućiti da javna komunalna preduzeća čiji su osnivači općine u Kantonu Sarajevo

Hamed Aljović
Inicijativa

" Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture pripremi i dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata koji će omogućiti da javna komunalna preduzeća čiji su osnivači općine u Kantonu Sarajevo (Ilijaš, Trnovo i Hadžići) u svoju nadležnost dobiju eko redare (i odgovarajuća finansijska sredstva) za kontrolu javnih zelenih površina koja nisu u teritorijalnom obuhvatu kontrole javnih kantonalnih preduzeća" .