• Da li su poduzete aktivnosti u cilju realizacije ove inicijative i da li su započeti procesi u uspostavljanju ovoga fonda?