Da li se zakon uopšte primjenjuje?"

Alić Haris
Pitanje

Zastupnik Alić Haris na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, podsjetivši na Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju koji je usvojen na nekoj od prethodnih sjednica Skupštine Kantona, postavio je slijedeća poslanička pitanja:
"Da li se zakon uopšte primjenjuje?"
"Da li se primjenjuje u potpunosti?"
"Da li se primjenjuje djelimično, u pojedinim segmentima?"