Da li se oprema tj.pregrade koje su korištene na Građevinskom fakultetu mogu iskoristiti za novi izolatorij?

Danijela Kristić
Pitanje
  • Da li se oprema tj.pregrade koje su korištene na Građevinskom fakultetu mogu iskoristiti za novi izolatorij?
  • Ukoliko se mogu iskoristiti zašto se čeka zadnji momenat da bi se obezbjedio novi prostor u kome bi se iste postavile?

 

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 6 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Ne