Da li postoji mogućnost usaglašavanja u dijelu nomenklature zanimanja Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona?“

Konaković Elmedin
Pitanje

„Da li postoji mogućnost usaglašavanja u dijelu nomenklature zanimanja Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona?“
Elaborirajući razloge postavljanja pitanja, poslanik Konaković upućuje na jedan pravni problem, konkretizirajući ga slučajem da je osoba završila Islamski teološki fakultet u Zenici, stekla zvanje socijalnog pedagoda, obavila pripravnički staž u OŠ Čengić Vila u Kantonu Sarajevo, a ne može polagati stručni ispit zbog toga što Kanton u nomenklaturi zvanja ne tretira zvanje „socijalni pedagog“.