Da li postoji evidencija koliki je broj naloga zbog nepropisnog parkiranja uručen prekrišiocima za lokalitet Mula Mustafe Bašeskije

Crnogorac Branislav
Pitanje

Kako je moguće da se, apsolutno, niti jednu noć ne može proći dijelom namjenjenim za pješake u Ulici Mula Mustafe Bašeskije u općini Stari grad Sarajevo, na potezu od tramvajskog stajališta na Baščaršiji pa sve do ruševne zgrade „Feroelektra“ jer ne samo da su na tom lokalitetu parkirana osobna vozila nego i na dijelu ceste-saobraćajnice predviđene za aktivne učesnike u saobraćaju?“

„Da li postoji evidencija koliki je broj naloga zbog nepropisnog parkiranja uručen prekrišiocima za ovaj lokalitet?“