Da li Ministarstvo saobraćaja, shodno svojim nadležnostima, planira poduzeti konkretne aktivnosti na rješavanju prisutnog problema saobraćaja u mirovanju u mjesnoj zajednici Koševsko brdo u kojoj su trotoari bukvalno prebukirani parkiranim vozilima

Backović Zaim
Pitanje

Poslanik Zaim Backović, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana,17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», postavio je slijedeće pitanje:
«Da li Ministarstvo saobraćaja, shodno svojim nadležnostima, planira poduzeti konkretne aktivnosti na rješavanju prisutnog problema saobraćaja u mirovanju u mjesnoj zajednici Koševsko brdo u kojoj su trotoari bukvalno prebukirani parkiranim motornim vozilima što značajno ugrožava bezbijednost pješaka?»

Proslijeđeno: