Da li Komisija za pravdu i ljudska prava i građanske slobode još uvijek postoji, zasjeda tj. koliko se puta do sada sastala?