„Da li je usvojen pravilnik o imenovanju upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu?“