Da li je izdato odobrenje-saglasnost, od koga i na osnovu kojeg zakonskog propisa za uzurpiranje i postavljanje zabrana-prepreka parkiranja na javnim površinama-ulicama

Fazlija Nedžad
Pitanje

„Da li je izdato odobrenje-saglasnost, od koga i na osnovu kojeg zakonskog propisa za uzurpiranje i postavljanje zabrana-prepreka parkiranja na javnim površinama-ulicama, na mjestima predviđenim za parkiranje vozila građana, a ukoliko takvo odobrenje-saglasnost nije izdata iniciram da se promptno poduzmu mjere za uklanjanje samoinicijativno postavljenih zapreka-zabrana“

Proslijeđeno: