Da li je iko od nadležnih izašao na teren da obiđe i procjeni štetu uzrokovane vremenskim neprilikama na šetnici od stadiona do pješačkog mosta na Otoci