"Da li je ijedan organ Kantona Sarajevo pokrenuo postupak utvrđivanja odgovornosti za nastale propuste u radu Kantonalnog tužilaštva koji su navedeni u izvještaju o radu Kantonalnog tužilašva za 2015. godinu, koji je usvojila Skuptina KS?"

Selma Filipović
Pitanje

"Da li je ijedan organ Kantona Sarajevo pokrenuo postupak utvrđivanja odgovornosti za nastale propuste u radu Kantonalnog tužilaštva koji su navedeni u izvještaju o radu Kantonalnog tužilašva za 2015. godinu, koji je usvojila Skuptina KS?"

Odgovor: