Da li je donošenje odluke od strane Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja KS u javnim zdravstvenim ustanovama za pariod 2011.-2013- godine u skladu sa zakonom

Naser Nabil
Pitanje

Zastupnik Naser Nabil, na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio je zastupničko pitanje Zakonodavno-pravnoj komisiji SKS i Ministarstvu zdravstva:

 

„Na 22. Radnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za pariod 2011.-2013- godine.

 

- Da li je donošenje odluke od strane Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za pariod 2011.-2013- godine u skladu sa zakonskom osnovom, tj. u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonom o zdravstvenom osiguranju?“

Odgovor: 
Pošalji mail: 
Ne