" Da li će Ministarstvo zdravstva u dogovoru sa ZZOKS početi priznavati troškove " automatskih šivača – staplera" prilikom izvođenja teških operativnih zahvata koji se uglavnom koriste u liječenju malignih oboljenja u cilju boljih rezultata i smanjenj

Goran Akšamija
Pitanje

" Da li će Ministarstvo zdravstva u dogovoru sa ZZOKS početi priznavati troškove " automatskih šivača – staplera" prilikom izvođenja teških operativnih zahvata koji se uglavnom koriste u liječenju malignih oboljenja u cilju boljih rezultata i smanjenja postotka komplikacija u samom toku hirurškog liječenja”?

Proslijeđeno: