Budući da sam već jednom postavio pitanje sektoru za upravni inspektorat, na koje sam dobioneumjesan odgovor u kojem gospođa Čaušević insinuira da sam iznio netačne podatke, lično sam se uvjerio za razliku od nje , o stvarnom stanju na terenu. U mom prisu

Zvonko Marić
Pitanje

Budući da sam već jednom postavio pitanje sektoru za upravni inspektorat, na koje sam dobioneumjesan odgovor u kojem gospođa Čaušević insinuira da sam iznio netačne podatke, lično sam se uvjerio za razliku od nje , o stvarnom stanju na terenu. U mom prisustvu bio je i ministar za boračka ppitanja Muharem Fišo, kojem se također obratio demobilisani borac RVI Memso Agović. Inspektorica Čaušević je u svom odgovoru i sama kazala da nadležnosti njene službe nisu da izlazi na teren pa mi nije jasno kako je mogla da iznese ovu vrstu insinulacije jer naprosto nevjerujem da se iz njenog ureda vidi selo Svrake kod Vogošće...........

Odgovor: