Zastupnička pitanja

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Elvis Vreto

Segmedina Srna-Bajramović

Amra Hasagić

Vibor Handžić

Hamed Aljović

Elmedin Konaković

Smiljana Viteškić

Jasmina Bišćević-Tokić

Dževad Poturak

Sead Milavica

Amel Mekić

Neira Dizdarević

Amra Junuzović-Kaljić

Vildana Bešlija

Senad Hasanović

Admela Hodžić

Vedran Jakupović

Danijela Kristić

Mahir Dević

Elvedin Okerić

Haris Zahiragić

Jasna Duraković

Igor Stojanović

Damir Nikšić

Arijana Memić

Bilsena Šahman

Zvonko Marić