Zastupnička pitanja

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Admela Hodžić

Smiljana Viteškić

Vibor Handžić

Danijela Kristić

Jasna Duraković

Amra Junuzović-Kaljić

Jasmina Bišćević-Tokić

Elvis Vreto

Arijana Memić

Neira Dizdarević

Damir Nikšić

Bibija Kerla

Elvedin Okerić

Hamed Aljović

Sabahudin Delalić

Samir Suljević

Senad Hasanović

Segmedina Srna-Bajramović

Haris Zahiragić

Haris Pleho

Amra Hasagić