Zastupnička pitanja

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zvonko Marić

Amra Junuzović-Kaljić

Hamed Aljović

Haris Pleho

Damir Nikšić

Samir Suljević

Admela Hodžić

Smiljana Viteškić

Danijela Kristić

Neira Dizdarević

Arijana Memić

Vildana Bešlija

Bilsena Šahman

Jasna Duraković

Samra Ćosović-Hajdarević

Vedran Jakupović

Vibor Handžić

Elvis Vreto

Damir Marjanović

Senad Hasanović

Sead Milavica

Segmedina Srna-Bajramović

Jasmina Bišćević-Tokić

Mahir Dević

Bibija Kerla

Sabahudin Delalić

Igor Stojanović

Elvedin Okerić

Dževad Poturak

Mirza Čelik

Amel Mekić

Elmedin Konaković

Testni zastu0niki

Segmedina Srna Bajramović

Sabina Ćudić

Goran Akšamija

Mirsad Pindžo

Semir Halilović

Dževad Rađo

Mersiha Mehmedagić

Mario Vukasović

Edin Forto

Selma Filipović

Eldar Čomor

Rasim Smajić

Rasim Lakota

Ana Babić

Filipović Selma