Zastupnička pitanja

08.03.2021

Danijela Kristić

08.03.2021
Puni tekst pitanja:

U odgovoru na svoje zastupničko pitanje u vezi problema sa vodosnabdjevanjem naselja Bulevar-Stup, a sve na osnovu žalbe stanara tog naselja dobila sam odgovor od strane KJKP Vodovod i kanalizacija akt broj 905/21 od 10.02.2021. godine u kojem se kaže da shodno nadležnostima našeg preduzeća, za priključenje objekta na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu u postupku obezbjedenja urbanističke i građevinske dozvole, izdate su saglasnosti sa uslovima priključenja. Priključenje objekata na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, vrši naše preduzeće ali do istog NIJE JOŠ DOŠLO, jer Investitor nije okončao radove izgradnje kanalizacione mreže koji su bili preduslov za priključenje, definisanih kroz saglasnosti i postupke ovjere glavnih projekata.

U istom aktu je navedeno da se priključenje objekata na vodovodnu mrežu može izvršiti tek nakon priključenja na kanalizacionu mrežu, a sve prema članu 23. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvodenje otpadnih i atmosferskih voda" (Sl.novine KS br.22/16)

Od strane Službe za inspekcijski nadzor Općine Ilidža dobila sam akt broj 15-19- 859 /21
od 25.02.2021. godine čiji je sastavni dio i Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nalazu broj 15-19- SL /21 od 25.02.2021.godine.

Suprotno gore pomenutim navodima KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo inspektori su konstatovali da su navedeni objekti priključeni na gradski vodovod i gradsku separatnu kanalizaciju u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom i tehničkim uslovima i saglasnostima KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo.

Prilikom inspekcijskog nadzora jasno je da inspektori nisu izvršili uvid stvarnog stanja na terenu, kao i kontaktirali KJKP Vodovod i kanalizacija u vezi pomenutog problema što je bilo neophodno, nego su prihvatili izjave investitora i čak utvrdili stanje na osnovu fotografija postrojenja pri tome ne utvrdivši jasno da li je naselje priključeno na gradski vodovod na zakonit način, a ne preko gradilišnog priključka što je trebalo biti i glavni predmet nadzora.

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti provjeri zakonski rad inspektora Službe za inspekcijski nadzor Općine Ilidža jer činjenice utvrđene inspekcijskim nadzorom ne odgovaraju informacijama od strane KJKP Vodovod i kanalizacija.

Ono što dodatno izaziva sumnju jeste da ekipa Zavoda za javno zdravstvo KS u svojoj kontroli kvaliteta vode kojom se opskrbljuju stanari naselja Bulevar shodno aktu broj 03.11-687-1/21 od 08.02.2021. godine izjavila da tokom obilaska nije bio moguć pristup opisanom postrojenju, a istom postrojenju inspektori nisu obavili uvid osim preko fotografija.

Također molim da se ispita i rad člana Komisije za fazu vodovoda i kanalizacije Viteškič Munire, dipl.ing.građ. da li je učinjen propust imenovane u odnosu na predočene informacije od strane KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo obzirom da investitor ni u 2021. godini nije ispunio uslove za priključenje na gradski vodovod, te da li su se mogle izdati upotrebne dozvole za objekte u naselju u 2019 i 2020. godini.


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Iniciram izradu informacionog sistema za upravljanje budžetom u Kantonu Sarajevo kojom bi bili obuhvaćeni svi budžetski korisnici, kroz koji bi se planirao godišnji i okvirni budžet na analitičkom i programskom nivou, te koji bi se članovima Vlade i zastupnicima u Skupštini omogućio direktan uvid u zahtjevana i planirana sredstva.

Odgovor:

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u proceduri izrade programskog i analitičkog budžeta koristi odgovarajuće programe kojima se na transparentan način prezentiraju svi zahtjevi i planirane pozicije budžetskih korisnika, svim sudionicima u samom procesu izrade kako dokumenta okvirnog budžeta, tako i konačnog budžeta Kantona Sarajevo. Nakon usvajanja godišnjeg i okvirnog budžeta isti se objavljuje na web stranici Ministarstva finansija http://mf.ks.gov.ba/ i isti je transparentan i dostupan široj javnosti.
Tokom izvršavanja a putem operativnih...


Puni tekst pitanja:

Poslanik Adnan Solaković na 27. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.06.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori" postavio je poslaničko pitanje:
„Kako je moguće da uposlenicima KJKP GRAS d.o.o. koji su za vrijeme obustave saobraćaja 11. i 12.01.2013. godine obavljali svoje radne obaveze, nije obračunata plaća. Naime, bez obzira na obustavu saobraćaja, odredeni sektori su radili, te shodno tome smatramo da nije uredu da svim uposlenicima ne bude obračunata plata*'


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Ono što ja hoću danas da javno Vlada Kantona Sarajevo i njen premijer kažu nadovezat ću se na pitanje kolege Efendića kada je u pitanju EYOF ako bude po ovoj Vladi i Kantonu i ZOI neće ga biti. Ako bude po ovoj firmi koju je Grad osnovao koliko imam informacije već su pola para potrošili od tog granta EU prema tome i tu ga neće biti. Samo je pitanje ko će vratiti te pare. Ali moje pitanje se odnosi na sljedeće. Oni koji su trebali biti u zatvoru jer su preduzeće ojadili i one jadne uposlenike u ZOI 84 njihovi politički ili interesni mentori su ih nagradili premještajem na državne jasle. Ali doslovno svi oni koji su učestovavali i doveli ovo preduzeće u ovakvo stanje danas primaju savjetničke plate na raznim nivoima po nekoliko hiljada KM. I to nije do ove Vlade a ova Vlada Kantona Sarajevo zajedno sa organima rukovođenja i upravljanja u preduzeću ZOI84 je predložila program sanacije ova Skupština ga prihvatila i ako nema namjeru Vlada Kantona Sarajevo da ga provodi, a nema, prošli put smo o tome govorili, ubjeđivali su nas da ne treba od ove Skupštine više ništa da je kredit završen, definitivno prevara, od kredita nema ništa i to zbog Vlade Kantona Sarajevo, ja samo pitam Vladu kada će prekinuti agoniju preduzeća ZOI 84 i njegovih uposlenika i predložiti Skupštini odustajanje od programa sanacije a može onda biti ili stečaj ili likvidacija ili neko drugo rješenje jer ovo dalje nema nikakvog smisla“?


Hodžić Sabahudin

Puni tekst pitanja:

Izražavam nezadovoljstvo odgovorom na moje zastupničko pitanje, a tiče se zapošljavanja novih uposlenika u 10. Osnovnoj školi Općina Ilidža.
U svom pitanju sam tražio niz odgovora koje nisam dobio ili su oni bili nepotpuni. Spominjao sam nepotizam i prijem novih uposlenika – srodnika od strane konkursne komisije, i da je data prednost neboračkoj populaciji i da se nije poštovao Zakon o dopunskim pravima boraca Kantona Sarajevo. Uprava škole treba da zna da ja nisam nikakav "SPLETKAROŠ" i da samo tražim poštivanje zakona.
U članu 70. Zakona o dopunskim pravima boraca propisano je da nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo za boračka pitanja i isti su uputili dopis pomenutoj školi u kojem su naveli da lica iz člana 1. i 2. ovog zakona imaju prvenstvo pri zapošljavanju i da su ove zakonske odredbe imperativno obavezujuće, na koji je stigao odgovor, a koji je nepotpun i navedeni su pojedini kandidati koji ne mogu biti korisnici prava po ovom zakonu.
Tražim da mi se dostavi  kompletna dokumentacija novih uposlenika sa spiskom svih primljenih, i da li podliježu Zakonu o dopunskim pravima boraca i obrazloženje za kandidate koji nisu primjleni i da li isti podliježu ovom zakonu ako su dostavili potrebnu dokumentaciju.
Od inspekcije rada tražim da mi dostavi informaciju kontrole provedene procedure po javnom konkursu u printanoj verziji."

 

Odgovor:

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u čijem sastavu se nalazi  Inspektorat rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije – inspekcija rada u toku 2012.godine je zaprimila pet zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora u JU"Deseta Osnovna  škola" Ilidža.

Zahtjevi su se odnosili na provjeru konkursne procedure za prijem u radni odnos zaposlenika na radna mjesta :  domar, domar ložač/ kotlovničar, noćni čuvar, radnica na održavanju čistoće, radnica za posluživanje (servirka), samostalni referent za plan i analizu, bibliotekar.

Zakonom o...


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

„Na temelju informacije da je Zavod zdravstvenog osiguranja KS od dolaska novog direktora do danas , bez konkursa primio/uposlio 21 osobu (prije 9 mjeseci 104, sada 125 uposlenih), molim informaciju koliko je novih uposlenika i kojeg stručnog profila, u devet mjeseci, uposlio direktor Zavoda prof. Faris Gavrankapetanović?

Molimo da nam se dostavi spisak novih uposlnika i struktura primljenih, kao i informacija po kojem osnovu i uz čiju saglasnost su zaposleni!“


09.04.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

09.04.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo zašto ministar Vranić
nije dao saglasnost za zaposlenje pet higijeničarki na zahtjev JU Apoteke Sarajevo. Znamo
da su uposlenici JU Apoteka Sarajevo u stalnoj opasnosti od zaraze COVID 19 virusom
(oboljeli odlaze u apoteke, zaposlenici konstantno rade za vrijeme pandemije), te nije jasno
zašto nije data saglasnost za zaposlenje pet higijeničarki.


22.04.2019

Jasmina Bišćević-Tokić

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo „za uvrštavanje lijekova za snižavanje temperature kod djece (Antipiretika) na pozitivnu A listu koja se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS-a neće plaćati i dobijat će ih na recept”.


18.03.2021

Bilsena Šahman

18.03.2021
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za smanjenje plata uposlenicima koji istu primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo