Zastupnička pitanja

Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović i zastupnik Besim Mehmedić su na 29 Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.09.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavili zastupnička pitanja koja se odnose na „Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a koja je usvojena na 34 sjednici Vlade Kantona Sarajevo“.

Odgovor:

Pravni osnov za donošenje Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na 34 sjednici održanoj dana 10.09.2013. godine, sadržan je u članu 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 109/12) kojim je utvrđeno da listu lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva.
Takođe na prijedlog Federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77....


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović je dana 18.07.2018.godine podnio zastupničko pitanje kako slijedi:

“Molim Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo da mi kao zastupniku dostavi spisak, (imena i prezimena, stručna zvanja) svih 87 lica koja je Univerzitet u Sarajevu primio u radni odnos, na radno mjesto - asistent.”

“Također molim navedene organe da mi dostave i spisak lica koja su konkurisala a koja su odbijena na konkursu za prijem u radni odnos na radno mjesto asistent.”


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

„Pokrećem inicijativu za vraćanje svih linija u Kantonu Sarajevo, KJKP GRAS, a koje su nezakonito dodjeljene privatnoj kompaniji Centrotrans d.d. Sarajevo.“

Odgovor:

Odgovor :
Autobuske linije na području Kantona Sarajevo koje su sporne: Sutjeska –Lješevo, Vijećnica-Dobrinja, Sutjeska-Vogošća, Sutjeska-Donja Vogošća, Ilidža –Drozgometva, Ilidža-Vukovići, Ilidža-Hrasnica, Ilidža-Sokolovići, Nedžarići-Dobrinja, Ilidža-Kobiljača, Ilijaš-Popovići i Sutjeska-Kamenica.
Ministarstvo saobraćaja je prvobitno pomenute linije registrovalo na KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo. Na donesena rješenja o dodjeli linija žalbu je izjavio drugi prijevoznik Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo. Kantonalni sud je presudom ( broj:U-640/04 od 24.07.2006. godine)...


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

Da li u Kantonu Sarajevo postoji Analiza stambenih objekata u kojima su ugrađene azbestne ploče?


Puni tekst pitanja:

Uvaženi Ministre Kozadra tražim od vas da nam date informaciju kakvo je finansijsko stanje Budžeta Kantona Sarajevo. Počeo je već 6 mjesec, a mi zastupnici nemamo nikakvih zvaničnih saznanja kakvo je finansijsko stanje u Kantonu. Jedine informacije do kojih dolazimo su preko medija i od nezadovoljnih budžetskih korisnika zbog kašnjenja plaća, u prvom redu u obrazovanju i policiji.
I mi zastupnici kao i građani smo zabrinuti i pitamo šta se dešava? Jeli finansijska situacija stabilna, zabrinjavajuća, loša, katastrofalna ili je panična situacija.

Tražim da mi se usmeno odgovoru ukoliko je to moguće na ovoj sjednici.


21.11.2020

Neira Dizdarević

21.11.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zahvaljem se na odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt
broj 05/03-19-37535-57-274/20 od 23.10.2020. godine.
Ljubazno molim da mi od OKI Upravitelj d.o.o. dostavite kopiju bankovne uplatnice kojom
potvrđuje da je izvršio uplatu protuzakonito naplaćenih sredstava za osiguranje koja je
potrebno knjižiti na vanredne uplate na račun zgrade u ul. Vrazova br. 3 čime dokazuje da je
sa svog bankovnog računa firme uplatio novac, a ne vršio internu knjigovodstvenu korekciju
koju može prikazati sa izvještajem rashoda računa ulaza, te kojim može manipulisati kako je
utvrđeno u brojnim slučajevima.”


21.11.2020
Puni tekst pitanja:

“Poštovani,

Na molbu građana, podnosim inicijativu za postavljanje ležećeg policajca u ulici Vrbanjuša na potezu od broja 1 do 100 zbog blizine dječijeg vrtića, kao i zbog djece školskog uzrasta kao učesnika u saobraćaju u pomenutoj ulici. ”


21.11.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS
i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma:
“Molim da me obavijestite šta je poduzeto putem Međuentitetskog tijela za okoliš po pitanju
donošenju plana zatvaranja deponije u Istočnom Sarajevu, na lokalitetu bivšeg kamenoloma
Krupac, koja značajno ugrožava rijeku Željeznicu, te vodosnabdijevanje i Kantona Sarajevo i
općina Istočnog Sarajeva, a dodatno je uznemirena javnost zadnjim informacijama o
odlaganju medicinskog otpada na pomenutu lokaciju”


12.11.2020

test

12.11.2020
Puni tekst pitanja:

sdfs


31.01.2022

Jasna Duraković

31.01.2022
Puni tekst pitanja:

• Zastupnica Jasna Duraković, dana 31.01.2022. godine, u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, uputila je zastupničko pitanje vezano za rast cijena peleta u Kantonu Sarajevo.


Jasmina Bišćević-Tokić

31.01.2022
Puni tekst pitanja:

Zašto se na I nastavku 42. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana 29.9.2021. godine i na kojoj se razmatrao Izvještaj o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2020.godinu, nije ukazalo na potrebu usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji je donesen 2015., a neznatne izmjene (5 članova) stupile na snagu 22.9.2021., niti se na to ukazalo u revizorskom izvještaju, niti je navedeno u PLANu POSLOVANJA JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za periodu 2021.-2023. godine, koji je sastavni dio navedenog Izvještaja?


Vildana Bešlija

31.01.2022

03.02.2021

Danijela Kristić

03.02.2021
Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 05/03-19-37535-9-436/20 od 22.12.2020. godine. 

Molim Ministarstvo da mi dostavi kopiju spiska zgrada za koje je OKI Upravitelj d.o.o. raskinuo ugovor sa osiguravajućom kućom, kao i fotokopije obavijesti kojim je o tome upoznao etažne vlasnike.
Molim Ministarstvo da naloži OKI Upravitelj d.o.o. da izvrši povrat svih naplaćenih sredstava po pitanju osiguranja na svim adresama na kojima je mimo odluke etažnih vlasnika osigurao zgrade i to iznose od datuma sklapanja protuzakonitog ugovora, te da mi od OKI Upravitelj d.o.o. dostavite kopiju svake bankovne uplatnice za svaku zgradu kojom potvrđuje da je izvršio uplatu protuzakonito naplaćenih sredstava za osiguranje koja je potrebno knjižiti na vanredne uplate na račun zgrada čime dokazuje da je sa svog bankovnog računa firme uplatio novac, a ne vršio internu knjigovodstvenu korekciju koju može prikazati sa izvještajem rashoda  računa ulaza, te kojim može manipulisati kako je utvrđeno u brojnim slučajevima.
Također, molim Ministarstvo da uputi zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za inspekcijski nadzor nad prinudnim predstavnicima etažnih vlasnika koji očigledno nisu ispunjavali obavezu kontrole finansijskog stanja sredstava zgrade, redovno i namjensko trošenje sredstava shodno članu 54. stav (1) tačka a) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), te su potpisali ugovore sa upravnicima bez prethodne saglasnosti etažnih vlasnika na tekst ugovora, a oba kršenja obaveza su prekršajno kažnjiva shodno članu 71. Stav (1) tačke a) i c). 


07.10.2019

Elvis Vreto

07.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 07.10.2019.godine uputio inicijativu da se odobri “privremeno povećanje reda vožnje na autobuskoj liniji 21 / Sutjeska —Vogošća i omogući petkom i subotom da zadnja vožnja bude u noćnim terminima umjesto 23:00 i 23:30 dodatno u 00:30 h i 1:00 h do izrade nove Strategije javnog prevoza KS koja će obuhvatiti i noćni prevoz posebno za rubne općine Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo kao i izradu novog Pravilnika o autobuskim linijama”.


21.03.2019

Mirza Čelik

21.03.2019
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja u koordinaciji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture izradi elaborat o izmještanju autobusnog i tramvajskog terminala sa lokaliteta centra Ilidže i iznađe nova lokacija u koordinaciji sa nadležnim službama općine Ilidža u sklopu izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica.


16.10.2020

test

16.10.2020
Puni tekst pitanja:

fsdfa


08.03.2021

Danijela Kristić

08.03.2021
Puni tekst pitanja:

U odgovoru na svoje zastupničko pitanje u vezi problema sa vodosnabdjevanjem naselja Bulevar-Stup, a sve na osnovu žalbe stanara tog naselja dobila sam odgovor od strane KJKP Vodovod i kanalizacija akt broj 905/21 od 10.02.2021. godine u kojem se kaže da shodno nadležnostima našeg preduzeća, za priključenje objekta na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu u postupku obezbjedenja urbanističke i građevinske dozvole, izdate su saglasnosti sa uslovima priključenja. Priključenje objekata na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, vrši naše preduzeće ali do istog NIJE JOŠ DOŠLO, jer Investitor nije okončao radove izgradnje kanalizacione mreže koji su bili preduslov za priključenje, definisanih kroz saglasnosti i postupke ovjere glavnih projekata.

U istom aktu je navedeno da se priključenje objekata na vodovodnu mrežu može izvršiti tek nakon priključenja na kanalizacionu mrežu, a sve prema članu 23. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvodenje otpadnih i atmosferskih voda" (Sl.novine KS br.22/16)

Od strane Službe za inspekcijski nadzor Općine Ilidža dobila sam akt broj 15-19- 859 /21
od 25.02.2021. godine čiji je sastavni dio i Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nalazu broj 15-19- SL /21 od 25.02.2021.godine.

Suprotno gore pomenutim navodima KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo inspektori su konstatovali da su navedeni objekti priključeni na gradski vodovod i gradsku separatnu kanalizaciju u skladu sa ovjerenom projektnom dokumentacijom i tehničkim uslovima i saglasnostima KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo.

Prilikom inspekcijskog nadzora jasno je da inspektori nisu izvršili uvid stvarnog stanja na terenu, kao i kontaktirali KJKP Vodovod i kanalizacija u vezi pomenutog problema što je bilo neophodno, nego su prihvatili izjave investitora i čak utvrdili stanje na osnovu fotografija postrojenja pri tome ne utvrdivši jasno da li je naselje priključeno na gradski vodovod na zakonit način, a ne preko gradilišnog priključka što je trebalo biti i glavni predmet nadzora.

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti provjeri zakonski rad inspektora Službe za inspekcijski nadzor Općine Ilidža jer činjenice utvrđene inspekcijskim nadzorom ne odgovaraju informacijama od strane KJKP Vodovod i kanalizacija.

Ono što dodatno izaziva sumnju jeste da ekipa Zavoda za javno zdravstvo KS u svojoj kontroli kvaliteta vode kojom se opskrbljuju stanari naselja Bulevar shodno aktu broj 03.11-687-1/21 od 08.02.2021. godine izjavila da tokom obilaska nije bio moguć pristup opisanom postrojenju, a istom postrojenju inspektori nisu obavili uvid osim preko fotografija.

Također molim da se ispita i rad člana Komisije za fazu vodovoda i kanalizacije Viteškič Munire, dipl.ing.građ. da li je učinjen propust imenovane u odnosu na predočene informacije od strane KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo obzirom da investitor ni u 2021. godini nije ispunio uslove za priključenje na gradski vodovod, te da li su se mogle izdati upotrebne dozvole za objekte u naselju u 2019 i 2020. godini.


18.03.2021

Bilsena Šahman

18.03.2021
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje odluke o kupovini vakcine koju će finansirati poslodavci za svoje uposlenike