Zastupnička pitanja

Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a s distance prisutnog problema pasa lutalica koji je dosegao vrhunac budući smo svakodnevno svjedoci njihovih napada na građane Kantona Sarajevo, postavila je pitanje:


Puni tekst pitanja:

Da li je resorno ministarstvo Kantona Sarajevo ispoštovalo svoju obavezu preuzetu Elaboratom o integraciji Univerziteta i Akcionim planom integracije Univerziteta u Sarajevu?“


Puni tekst pitanja:

„Da li je usvojen pravilnik o imenovanju upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu?“


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Da se u Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo izvrši izmjena u smislu da kod utvrđivanja statusa radnog tijela predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg stalnog radnog tijela mora biti biran iz reda poslanika Skupštine Kantona Sarajevo “.


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo kulture i sporta Kantona ima saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona obzirom da je sport kao oblik vaspitanja i usmjeravanja mladih osoba postao veoma skup i kao takav nedostupan široj populaciji mladih ljudi, a istovremeno veliki broj fiskulturnih sala u školama nedostupan je mladima zbog raznoraznih prepreka?“


Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeće pitanje:
Kada će se pokrenuti, pompezno najavljivana još od 2000. godine izgradnja podzemnih garaža, obzirom da je grad Sarajevo prenapućeno brojem automobila, daleko iznad prosjeka mnogih evropskih gradova, a broj parking mjesta u javnim garažama je ispod prosjeka sela na zapadu ili pak u Evropi?“


Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeće pitanje:
„Budući su građani Kantona svakodnevno u prilici posmatrati vrlo agresivna i nedolična ponašanja velikog broja, dobno i spolno različitih osoba na javnim i veoma frekventnim mjestima da li su to ataci na sigurnost i bezbjednost građana, koja su krivična djela najzastupljenija u Sarajevu, ko su počinioci, s distance dobne granice te koliko je droge prisutno u Sarajevu?“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

Poslanik Nermin Pećanac, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, s distance da se godišnje u Univerzitetskom kliničkom centru „Koševo“ i u Općoj bolnici „Dr.Abdulah Nakaš“ obavi cca i do 3000 operacija mrene kojom prilikom su pacijenti primorani nabavljati tvrde intraokularne leće, čija je prodajna cijena oko 170 KM, a nabavna je do šest puta manja, a troškove isih refundira Zavod za zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo direktno optici „Baroš“,postavio je pitanje:


Konjo Hadžan

Puni tekst pitanja:

„Da se ubrzaju aktivnosti oko izgradnje Spomen obilježja svim poginulim braniteljima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, sa svim pratećim sadržajima, koje se vode od 2008. godine kada je i usvojena Odluka o provođenju ovog urbanističkog projekta“


Puni tekst pitanja:

Poslanik Hadžan Konjo, na nastavku rada Druge Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je inicijativu:
„Da se na raskrsnici ulica Brezanska i Briješće brdo otvori kombi stajalište obzirom da su se otkloni svi nedostaci koji su uslovljavali postavljanje ovog stajališta, a o čemu Ministarstvo saobračaja Kantona ima saznanja“.


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

Poslanik Haris Alić, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, Elaborirajući problem javnog prevoza u općini Ilijaš koji datira od 1996. godine na naćin da su građani Ilijaša, i pored toga što su u okviru Kantona Sarajevo, uskraćeni za korištenje usluga javnog prevoza kao i subvenciju cijena prevoza pokrenuo je slijedeće inicijative:


Zukić Amir

Puni tekst pitanja:

Poslanik Amir Zukić, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je inicijativu:
„Da se u ustanovama i institucijama Kantona Sarajevo gdje uposlenici idu u penziju ili eventualno umru, bez obzira na stav da nema novih upošljavanja, omogući upošljavanje novih lica na njihova mjesta kako proces rada nebi trpio,bio ugrožen


Konjo Hadžan

Puni tekst pitanja:

Poslanik Hadžan Konjo, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je inicijativu:
“Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu, kod Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo planiraju sredstva za sufinansiranje nabavki inplatanta za operativno liječenje kongenitalnih anomalija kod djece i omladine kako bi se, bar djelimično, ublažili zdravstveni problemi mlade populacije”.


Puni tekst pitanja:

“Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu, kod Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo planiraju sredstva za sufinansiranje nabavki inplatanta za operativno liječenje kongenitalnih anomalija kod djece i omladine kako bi se, bar djelimično, ublažili zdravstveni problemi mlade populacije”.


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mira Jurić, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori» pokrenula je inicijativu i postavila pitanje:


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana,17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», postavio je slijedeće pitanje:
«Da li Ministarstvo saobraćaja, shodno svojim nadležnostima, planira poduzeti konkretne aktivnosti na rješavanju prisutnog problema saobraćaja u mirovanju u mjesnoj zajednici Koševsko brdo u kojoj su trotoari bukvalno prebukirani parkiranim motornim vozilima što značajno ugrožava bezbijednost pješaka?»


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo postavio je pitanje:
«Na osnovu kojeg zakona je Vlada Kantona donijela Odluku o smjeni direktorice JU «Djeca Sarajeva» na osnovu čega je poništila već završen i zakonom propisanu proceduru izbora dirketora te na osnovu kojeg zakona je donijela Odluku o imenovanju iste osobe za vršioca dužnosti direktorice ove ustanove»?


Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo postavio je pitanje:
«Zašto, još uvijek, nije počela sa radom Deseta osnovna škola na Ilidži»?


Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo je pokrenuo inicijativu:
«Tražim da se Skupštini dostavi kompletna dokumentacija korespodencije između Ministarstva obrazovanja i nauke, Vlade Kantona, općine Ilidža, Treće osnovne škole Ilidža, Sindikata osnovnog obrazovanja Kantona Sarajevo i Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, a u vezi sa osnivanjem i početkom rada Desete osnovne škole u Osijeku, općina Ilidža».


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Poslanik Besim Mehmedić, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je pitanje:
„Obzirom da sastav Vlade Kantona Sarajevo nije usklađen sa Amandmanom XXIX na Ustav Kantona Sarajevo, da li je premijer, kao kandidat za premijera ispoštovao navedeni Amandman prilikom sastavljanja Vlade, ako nije, što je evidentirao, kada će predložiti izmjenu sastava Vlade s distance primjene Amandmana XXIX na Ustav Kantona Sarajevo.


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

Posalnik Elmedin Konaković, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 17.02.2011. godine u okviru tačke dnevnog reda «Poslanička pitanja inicijative i odgovori» pokrenuo je sljedeću inicijativu:
«Da se kao stalno radno tijelo Skupštine forima komisija za sigurnost»


Kojović Predrag

Puni tekst pitanja:

Poslanik Predrag Kojević, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo,održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», pokrenuo je inicijativu:
«Da se u cilju ukidanja postojećih, diskriminatorskih odredbi u Poslovniku Skupštine, koje neminovno impliciraju donošenje takvih, ostalih pravnih akata od strane Skupštine Kantona, od postojećih relevantnih radnih tijela Skupštine osnuje jedna komisija koja bi prošla sve akte koje donosi Skupština Kantona u cilju njihovog oslobađanja diskriminatorske politike.»


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i dogovori», poslanik Branislav Crnogorac, pokrenuto je inicijativu:
«Da se alineja 7. člana 49. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo «razmatranje pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Kolektivnog sporazuma», briše ili utvrdi u nadležnost i svih ostalih stalnih radnih tijela Skupštine, budući da je trenutno utvrđena kao nadležnost samo kod Komisije za mlade Skupštine Kantona Sarajevo».


Čomor Eldar

Puni tekst pitanja:

Poslanik Eldar Čomor, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je inicijativu:
„Da se Kanton Sarajevo aktivno uključi u rješavanje problema sve učestalijih deložacija porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo koje su rezultat provođenja sudskih rješenja, na način, u prvom momentu iznalaženja alternativnih rješenja, a poslije kvalitetnih trajnih rješenja stambenih problema ove populacije.


Mulaosmanović Fikreta

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mulaosmanović Fikreta na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavila je slijedeće pitanje:
„Obzirom da do sada ministri u Vladi Kantona Sarajevo nisu imali pravo na savjetnike, a iz sredstava javnog informisanja imam saznanje da je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke uposlio savjetnika, da li je ta informacija tačna i ukoliko jeste, po kojem pravnom osnovu je to uradio?”