Zastupnička pitanja

Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

Da li je nekom pratećom legislativom obuhvaćena ili tretirana mogućnost da student prelazi sa jednog modela na drugi, sa 4+1 na 3+2 u toku studiranja odnosno da nakon trogodišnjeg dodiplomskog, doda još jednu godinu, četvrtu, na nekom fakultetu koji ima četverogodišnji program odnosno da se student sa trogodišnjeg dodiplomskog upiše na drugi fakultet na samo jednu godinu izdvojenu, ne u prvu godinu mastera, nego izdvojenu, onu drugu, petu godinu studiranja, i praktično samo na osnovu broja kredita napr.


Konjo Hadžan

Puni tekst pitanja:

Da se do naredne školske godine obezbijede minubus ili kombi linija na relaciji Semizovac – Gornji Nebočaj u Opštini Vogošća obzirom da 30 Romske djece iz Gornjeg Nebočaja redovno pohađa školu u Semizovcu, a pri tome, svakodnevno pješaće 4 - 4,5 kilometra“.


Puni tekst pitanja:

Dana 22.06.2011. godine, oko 14,30 sati na tramsvajskoj stanici Marijin Dvor desio se incident gdje je intervenisala policija Policijske uprave Centar Sarajevo, da li je ministar MUP-a Kantona upoznat sa tim događajem, da li je tom prilikom bilo upotrebe sile od strane policije obzirom da je jedan od učensnika tog incidenta, nakon upotrebe sile od strane policijskih sana zadržan na hospitalizaciji u Kliničkom centruUniverziteta u Sarajevu, a druga osoba, ženskoga pola, poslije pružene ljekarske pomoći puštena je kući?

Odgovor:

U vezi sa navedenim izvršene su odgovarajuće provjere te je sačinjena informacija o kompletnom događaju koji se desio dana 22.06.2011.godine u ulici Maršala Tita do broja 1, općina Centar Sarajevo.
U prilogu akta dostavljamo Vam navedenu informaciju, kao odgovor na poslaničko pitanje poslanika Konjo Hadžana.


Konjo Hadžan

Puni tekst pitanja:

Da se do naredne školske godine obezbijede minubus ili kombi linija na relaciji Semizovac – Gornji Nebočaj u Opštini Vogošća obzirom da 30 Romske djece iz Gornjeg Nebočaja redovno pohađa školu u Semizovcu, a pri tome, svakodnevno pješaće 4 - 4,5 kilometra“.
„Da se pokrenu aktivnosti na uvođenju rasvjete na lokaciji Gornji Nebočaj kako bi djeca mogla pohađati školu bez straha i pod istim uslovima kao i njihovi vršnjaci u gradu.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Šta će Vlada Kantona Sarajevo poduzeti po pitanju subvencioniranja socijalno najugroženijih kategorija stanovništva Kantona, povodom nove odluke o povećanju cijene utroška električne enrgije“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Budući je veliki broj djece ostalo ne upisano u srednje škole, zbog limitiranog broja polaznika, Vlada i Ministarstvo obrazovanja Kantona bi trebali još jednom preispitati upisni plan u srednje škole u Kantonu Sarajevo.“


Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

SUTRA ĆE SE ODRŽATI SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU NA ČIJEM ĆE DNEVNOM REDU, PORED OSTALOG,BITI I ODLUKA O PREPORUCI ETIČKOG KOMITETA KOJOM BI SE PROFESORI BAJRO GOLIĆ I ZDRAVKO LUČIĆ DO ODLASKA U PENZIJU UDALJILI IZ NASTAVE, SANJIN OMANOVIĆ SUSPENDIRAO NA DVIJE GODINE, A FUADU SALTAGI IZREKAO BI SE JAVNI UKOR.
OVOM ODUKOM NE GUBE POSAO, I DALJE BI, DAKLE NASTAVILI OSTVARIVATI SVOJA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA, NEGO IH SE NA TEMELJU PRAVOSUDNO UTVRĐENIH ČINJENICA, U DRUGOSTEPENOJ PRESUDI PROTIV JASMINA MAŠIĆA, VOZAČA U VLADI TUZLANSKOG KANTONA, SANKCIONIRA UDALJAVANJEM IZ NASTAVE.


Puni tekst pitanja:

„Kakve su mogućnosti formiranja Kantonalne javne ustanove ili centra obrazovno-odgojno- rehabilitacinog karaktera gdje bi svoja prava mogle ostvarivati porodice koje imaju djecu sa poteškoćama u razvoju iz tzv. „treće kategorije, odnosno djecu koja nisu zdravstveno sposobna pohađati neku od škola za specijalno obrazovanje ili pak biti uključeni u inkluzivnu nastavu u okviru redovnog sistema obrazovanja?“


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

„Da se poslanicima dostave nalazi nadležnih organa, inspekcije, PPZ i dr. o eventualnom kršenju Zakona od strane Školskog odbora JU OŠ „Zaim Kolar“ Dejčići.“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Po kojim zakonskim propisima i kriterijima se iz Budžeta Kantona Sarajevo obezbjeđuju sredstva Veterinarskoj stanici Kantona Sarajevo“, pa je 900.000. KM dato u 2010. godini?“
„Sa koliko finansijskih sredstava Kanton Sarajevo učestvuje u preventivnom cijepljenju i dijagnostičkom ispitivanju životinja, što je od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, kao i u podmirenju troškova za umjetno osjemenjavanje krava i mastitis test?“


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je realizacija izgradnje garaže na lokalitetu kod Narodnog pozorišta; da li je Kanton ispoštovao sve ugovorom preuzete obaveze prema koncesionaru te da li su rješena imovinsko-pravna pitanja, a ukoliko jesu da li je koncesionar ispoštovao preuzete obaveze iz ugovora?“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Da se poslanicima Skupštine dostavi konkurs i kriteriji po kojima su dodijeljena sredstva JU Zavod za zapošljavanje KS za podsticaj u samozapošljavanju za 2011godinu kao i imena onih koji su dobili ove podsticaje.“


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

Da se hitno uspostave punktovi hitne medicinske pomoći u u općini Vogošća i općini Ilijaš koje su „žila kucavica“ na pravcu Sarajevo-Zenica i Sarajevo-Tuzla gdje se dešavaju česte saobračajne nesreće a u istim živi preko 50.000 građana koji bi trebali biti u ravnopravnom položaju sa ostalim građanima Kantona Sarajevo.“


Puni tekst pitanja:

„Dana 23.11. 2010 bačene su eksplozivne naprave na građane Kantona Sarajevo, igrom slučaja i na poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, Enesa Zekovića, i kranje je vrijeme da se zna ko je to uradio?


Puni tekst pitanja:

Ko raspisuje tendere za nabavku potrebne opreme za rad domova zdravlja u Kantonu Sarajevo?“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da se onemogući parkiranje na uglovima ulica u općini Centar, Jezero-Kemalbegova, Kemalbegova-Hasana Kikića, Hsana Kikića – Danijela Ozme i Danijela Ozme – Jezero, tako što bi se postavile barijere i postavilo ogledalo u Kemalbegovoj ulici, na raskrsnici sa Ulicom Jezero.“


Naser Nabil

Puni tekst pitanja:

„Da se u Zavodu zdravstvenog osiguranja kao i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dosljedno primjenjuje zakonska regulativa te da u tom smislu Vlada i nadležno ministarstvo Kantona pojačaju kontrolu rada u istim.“


Puni tekst pitanja:

Da se poslanicima Skupštine Kantona Sarajevo dostavi spisak članova komisija, privremenih i stalnih, koje rade pri Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, radni status članova tih komisija, zanimanje kao i koliko godina su članovi u ovim komisijama.“


Puni tekst pitanja:

„Da Minstarstvo zdravstva Kantona pokrene hitne aktivnosti na otklanjanju i prevazilaženju nepravilnosti u JU Zavod za javno zdravstvo Kantona, koje su u konačnici, konstatovane i u Informaciji ove Javne ustanove dostavljene na zahtjev Minstarstva zdravstva Kantona Sarajevo kao odgovor na pitanje poslanika Nabil.


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

Zašto ste aktom, upućenim dana 22.04.2011.godine, svim osnovnim i srednjima školama sa Vašim stavom i odlukom o ocenjivanju učenika iz predmeta vjeronauka, gdje se poziva na odrednice člana 9. Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, djecu koja su u ovoj školskoj godini upisali (izabrali) vjeronauku kao obavezan predmet i za pohađanje i ocjenjivanje doveli u disriminatorski položaj u odnosu na onu djecu koja nisu pohađala ovaj predmet?“


Puni tekst pitanja:

„Postoji li način da se djeci kojoj predstoji upis u srednju školu, a kojem predhodi polaganje prijemnog ispita, koja na dan prijemnog ispita neće moći, iz nekih opravdanih razloga pristupiti, na taj dan, polaganju prijemnog ispita omogući neka alternativa, mogučnost da polažu prijemni ispit“?


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

„U kojim segmentima, odnosno kriterijima je ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo uveo izmjene kriterija za upis učenika u srednju školu?“


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

„Kolika su ukupna vanbudžetska primanja Zavod za javno zdrastvo Knatona Sarajevo kao budžetskog korisnika čijih se 80% ukupnih prihoda izmiruje iz Budžeta Kantona Sarajevo i i koji je način njihove raspodjele?“


Hodžić Sabahudin

Puni tekst pitanja:

„Postoje li propisane procedure za liste čekanja za ultrazvučne dijagnostičke i terapeutske usluge ambulantnih pacijenata, a ukoliko nemaju bilo bi uputno propisati ih budući građani jako dugo čekaju na ovu medicinsku intervenciju.“


Kojović Predrag

Puni tekst pitanja:

„Kakvo je izjašnjenje Odbora za etička pitanja Univerziteta u Sarajevu na upit koji je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo uputio ovom odboru a povodom skandala navođenja na prostituciju studentica Pravnog fakulteta od strane profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu?“