Zastupnička pitanja

Tanović Danis

Puni tekst pitanja:

Da se iz namjenskih sredstava zaštite okoliša koja dolaze u Kanton po osnovu registracije motornih vozila, prisutpi sistematskom rješavanju korita rijeke Miljacke, što obuhvata izradu tri kolektora, čišćenje rijeke, te regulisanje vodostaja rijeke Miljacke.


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Koliko novca je JU „Sarajevska filharmonija“ dobila od BH Telecoma za protekle četiri godine, jer na programima, web stranici i najavama u pisanim i elektronskim medijima stoji da je BH Telecom GENERALNI PARTNER SARAJEVSKE FILHARMONIJE?“
„Da li je taj novac prikazan u završnim računima JU „Sarajevske filharmonije“ ?“
„Zašto Upravni odbor JU „Sarajevo art“ nikad nije odgovorio ni na jedan zahtjev koji im je upućen po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, niti se izjasnio po zahtjevima Helsinškog komiteta i Ombdusmena BiH?“


Puni tekst pitanja:

Kako je moguće, ako postoje kriteriji za dodjelu beskamatnih pozajmica, odnosno kredita, da Klačar Nermina, 25.11.2011.godine dobije 39.000,00 KM na rok otplate 25 godina, a da ne pripada populaciji šehidskih porodica, niti je udavana, niti ima djecu, niti je pripadnik boračke populacije, već je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je provela čitav rat, a gdje i danas radi kao administrativni radnik?“


Talović Munir

Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Kantona Sarajevo ima opredjeljenje da nogometna reprezentacija BIH zvanično svoje utakmice igra u Sarajevu i ako ima, šta u tom smislu čini da se stadion Koševo osposobi za predstojeći kvalifikacioni ciklus za Svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje u septembru?“


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Poslanik Kenan Ademović na 10. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 28.12.2011. godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ postavio slijedeća pitanja:
o Kojim je kupcima i sa kojim pojedinačnim obrazloženjem prolongirano izvršenje obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora potpisanim sa Kantonalnom agencijom za privatizaciju Sarajevo?
o Sa kojim kupcima su potpisani aneksi ugovora, na koji vremenski period i kolika je ukupna vrijednost po tim obavezama i to pojedinačno za svaki potpisani aneks ugovora?


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

„Da se zastupnicima dostavi informacija, izvještaj u kojoj je fazi izrada Studije, te i sama Studija, kako bi zastupnici imali uvida u istu.“
Nadalje, obzirom da se o problematici voda i zaštite slivova rijeka u Kantonu Sarajevo ne vodi dovoljno računa, te na osnovu prijedloga i dopisa građana, poslanik je pokrenuo inicijativu:
„Da se svake godine upriliči obilježavanje Svjetskog dana voda kroz Svečanu akademiju pod pokroviteljstvom Kantona Sarajevo i to 22.marta.“


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Da se riješi ruglo pored ceste na Stupu kada je pijaca nedeljom i da se omogući da saobračaj funkcioniše normalno.“


Brigić Ivan

Puni tekst pitanja:

«Da Vlada Kantona na svojoj sjednici razmatra Informaciju ili Izvještaj o provođenju Odluka Ustavnog suda Federacije BiH, obzirom da postoje četiri Odluke Ustavnog suda i dva rješenja.Za neprovođenje tih odluka se krivično odgovara, i to ne organ, nego pojedinac, što je u ovom slučaju premijer Vlade Kantona.»


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

Da nadležni organi, policija, eko policija, pauk služba i sudstvo, intenziviraju aktivnost i sankcionišu nepropisno i bahato parkiranje automobila na trotoaru i zelenim površinama, koje graniče s trotoarima?


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

„Da Vlada Kantona pokrene inicijativu prema Federalnoj Vladi odnosno Parlamentu, da budžetski korisnici koji žive i rade u Kantonu Sarajevo, a koji se naslanjaju na federalni budžet izdvoje sredstva i da im bude naloženo da pristupe kupovini kupona.“


Čomor Eldar

Puni tekst pitanja:

Poslanik Eldar Čomor, na Desetoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.12.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući o problemima prevoza zbog kojeg učenici imaju probleme u redovnom pohađanju nastave JU „Srednjoškolski centar Hadžići“, a koja u školu dolaze autobusima i kombijima GRASA iz pravca Mokrina i Lepenice, te učenika sa šireg područja Tarčina, gdje je ukinuta linija koja ide za Tarčin , pokrenuo je slijedeću inicijativu:
„Da se riješi problem prevoza učenika do njihovih škola.“


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

„U kojoj fazi je izgradnja kanalizacione mreže Zabrđe- Smiljevići, općina Novi grad Sarajevo, a po saznanjima za ovaj projekat postoji urađena projektna dokumentacija, ali je „Vodovod i Kanalizacija“ blokirao njegovu realizaciju dok se ne izgradi lokalni prečistać?“


Puni tekst pitanja:

„Da li je izvodivo i pod kojim uvjetima da alternativa tretirane kanalizacijske mreže bude priključak na kanalizacijsku mrežu Kasarne u Butilima?“


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

„Da resorno ministarstvo Kantona Sarajevo, u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima animira, kreira i propagira, preko klubova i sportskih udruženja, organizovanje radionica i kružoka sa navijačima-posjetiocima sportskih manifestacija i pokuša, preventivno djelovati, probuditi svijest i educirati navijače kako bi se preduprijedila neprimjerena ponašanja sve više prisutna na sportskim manifestacijama.“


Naser Nabil

Puni tekst pitanja:

Da li je novoimenovana vlada i novoimenovani Ministar Zdravstva prim. dr. Zlatko Vuković, imaju u vidu da u praksi, kroz hitne mjere, dovedu privatni sektor u ravnopravan položaj sa javnim iako to već zakonski i formalno jeste?


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

“Da ministarstvo privrede Kantona posveti dužnu pažnju pismu uposlenika KJP “Sarajevo –šume” upućenom od strane uposlenika ovog preduzeća, a u kojem ukazuju na brojne
nepravilnosti prije svega referirajući se na prekomjerno upošljavanje u istom što je neminovno uticalo i na gubitak u poslovanju preduzeća iskazan u šesto mjesečnom finansijskom izvještaju
preduzeća te s tim u vezi ministar i inspekcijski organi učine, ponovno, posjetu ovom preduzeću.”


Puni tekst pitanja:

„Da nadležno ministarstvo Kantona Sarajevo obezbjedi finansijska sredstava za ogradu šehidskog mezarja u mjestu Trebečej, Opština Trnovo.“


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

„Da li postoji interna odluka KJKP“Vodovod i Kanalizacija“ kojom se građanima Kantona ne odobrava ugradnja vodomjera za utrošak vode te da li svi građani Kantona Sarajevo mogu nesmetano podnijeti zahtjev za ugradnju istih?“
„Da li je tačna informacija da su u nekom predhodnom periodu nabavljeni kalorimetri za očitanje potrošnje grijanja i kada će početi ugradnja istih kako bi građani dozirali i plaćali stvarnu potrošnju?“
„Ukoliko kalorimetri nisu ranije nabavljeni šta se u tom pravcu čini i kada će početi ugradnja istih?“


Zukić Amir

Puni tekst pitanja:

Udruženje „Sarajevo-taxi“, njegovi članovi, uvijek su se rado odazivali na humanitarne akcije, pružali pomoć sugrađanima i organizacijama, uvijek, kada je to bilo
potrebno. Članovi udruženja posebno su ponosni na svoje učešće u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u toku kojeg je i poginulo 144 taxi vozača, a veliki broj članova Udruženja ostali su invalidi sa procentima invalidnosti do 100 %. Nadalje, jedan broj članova Udruženje su nosioci najvišeg raznog priznanja „Zlatni ljiljan“, a prepoznatljive su aktivnosti članova udruženja na pružanju usluga prevoza građana opkoljenog Sarajeva kada je to bilo najpotrebnije. Budući da je naša obaveza da čuvamo sjećanje na borce i patriote koji su branili državu BiH, a posebno da čuvamo sjećanje na naše šehide i poginule borce koji su svoje živote ugradili u temelju ove države,
kojima nesporno pripadaju i taxi vozači, predlažem da se podigne spomen obilježje – spomen ploča na jednoj od sljedećih lokacija.
-Ulica Azize Šaćirbegović broj 96 – zelena površina lijevo ili desno od Taxi doma;
-Taxi stajalište „Baščaršija“ kod česme;
-Veliki park – do Spomenika poginuloj djeci Sarajeva.“


Puni tekst pitanja:

„Da li Vlada i nadležno ministarstvo Kantona ima saznanja o kršenju zakona i drugih propisa iz oblasti radnih odnosa koja su prisutna u Vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo gdje bi bilo uputno uključiti nadležnu inspekciju kako bi snimila stanje na osnovu kojeg bi se eventualno poduzele određene aktivnosti i izbjegli sudski sporovi što bi podrazumijevalo bespotrebne finansijske troškove za Kanton Sarajevo.“


Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

„Da se do izrade Prijedloga zakona definiše rješenje na koji način će se uskladiti ovaj kantonalni propis sa Federalnim zakonom o vlasničko-pravnim odnosima („Službene novine FBiH“, broj 6/98.) i kantonalnim propisom u dijelu koji utvrđuje izdavanje zajedničkih dijelova zgrada jer prema odrebi čl. 31. i 33. Kantonalnog zakona izdavanje vrši kada se prikupi saglasnost 50% etažnih vlasnika dok se tretiranim Federalnim zakonom, konkretno članom 17. istog utvrđuje da je za izdavanje zajedničkih dijelova zgrada potrebna saglasnost 100% etažnih vlasnika


Tanović Danis

Puni tekst pitanja:

„Da se donese pravni propis kojim će se regulisati da se od gostiju i turista koji posječuju prirodne i društvene znamenitosti Kantona Sarajevo naplačuje „turistička taksa“ koja sredstva bi koristio Zavod za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu konzervacije i zaštite ovih znamenitosti.“


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Ja bih postavio jedno poslaničko pitanje u ime građana sa područja MZ Pofalići II, a pitanje se odnosi na problematiku privremenih priključaka na vodovodnu mrežu za oko 20 vlasnika objekata u zoni klizišta „Baždarevo“ u djelu ulice Humska od broja 704 do 736.


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Svjedoci smo svakodnevnog pokretanja istraga i procesuiranja pripadnika Armije BiH po raznim optužbama vezano za ratni period,u ovakvim slučajevima postupa se add-hock, dakle
nema obezbjeđenog normativnog okvira kojim bi se uredilo pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije, eventualna materijalna pomoć porodicama lica koja su lišena
slobode, u nekim od ovakvih procesa, obaveza snošenja advokatskih troškova, troškova jamčevine i slično.Naredni problem sa kojim se susrećemo je nemogućnost ostvarivanja prava na besplatno
liječenje oboljelih boraca od teških zloćudnih bolesti kao posljedica učešća u ratu, koji se iz nemoći obraćaju javnosti za pomoć u liječenju, bilo bi uputno da poslanici Skupštine, zaposlenici
u Kantonu Sarajevo kao i zaposlenici svih drugih budžetskih korisnika, mjesčno izdvajaju simboličan iznod od po 1 KM koja sredstva bi bila usmjerena na račun Fondacije za
istinu,pravdu i dostojanstvo koja se po svojoj programskoj orijentaciji bavi upravo pružanjem pomoći spomenutoj boračkoj populaciji.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da li inspekcijski organi i komunalni redari, nadležni organi općine Stari grad i drugi nadležni organi ostalih nivoa vlasti poduzimaju bilo kakve aktivnosti kako bi se ova, siva ekonomija, konačno uredila na primjeren način?“