Zastupnička pitanja

Amra Hasagić

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Obzirom da je Ministarstvo civilnih poslova BiH pribavilo saglasnosti kantona u Federaciji BiH da Kanton Sarajevo preuzme finansiranje i pravo na upravljačke strukture sedam institucija kulture upućujem pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta da li su zaprimili očitovanje Ministarstva civilnh poslova BiH, odnosno, u kojoj fazi je ovaj značajni projekat započet od strane ministra Alikadića.


24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

Danijela Kristić

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu da se u budžetu 2022.godine izdvoje sredstva za opremanje ambulante u C fazi Alipašinog Polja i da se obezbjede sredstva u budžetu ZZO za 2022. godinu planiraju sredstva za upošljavanja novog kadra za novootvorenu ambulantu.


24.11.2021

Igor Stojanović

24.11.2021

24.11.2021

Elvis Vreto

24.11.2021

24.11.2021

Mahir Dević

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da u što kraćem roku pripremi izmjenu Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo u kome će predvidjeti zakonsku normu o uslovima i načinu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a koji su izgrađeni na gradskom građevnskom zemljištu u Kantonu Sarajevo, a koji zbog imovinsko-pravnih odnosa nisu mogli dobiti građevinske dozvole u redovnoj proceduri."


Bibija Kerla

24.11.2021

Vildana Bešlija

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za uvođenje online vrtića, odnosno izradu platforme JU Djeca Sarajeva koja će imati sledeće:
• Upute i sekciju za e-upis,
• Spisak vrtića sa kartom gdje se nalaze,
• Jelovnik,
• Zdravstveni kutak,
• Pedagoški kutak,
• Logopedski kutak,
• Vrtić kod kuće,
i druge sekcije koje se u okviru izrade projekta pokažu kao neophodne i važne za razvoj i socijalnu uključenost naše djece.


Bilsena Šahman

24.11.2021

Elmedin Konaković

24.11.2021

Amra Junuzović-Kaljić

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

"Obzirom da je Ministar zdravstva Kantona Sarajevo donio Odluku o uvođenju privatnih zdravstvenih ustanova, odnosno ljekara u privatnoj praksi u propisivanje recepata na teret ZZOKS, te da Odluka objavljena u medijima podrazumjeva da te ustanove samo plaćaju porez u Kantonu Sarajevo postavljam pitanje: koji su još kriteriji predviđeni za uvođenje još ljekara u propisivanje recepata i da li je ta Odluka donesena u skladu sa financijskim planom i mogućnostima ZZOKS?"


Samir Suljević

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

" Da li istina da je kantonalni odbor sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH
podnio zahtjev za usmjereni inspekcijski nadzor u JU OŠ „Šip“ Sarajevo, zbog
kako kažu kršenja odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, zatim
odredbe kolektivnog ugovora, te pravilnika sa kriterijom za prijem u radni odnos u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao JU na područiju
KS? I kako to komentirate?"