Zastupnička pitanja

Alić Haris

Puni tekst pitanja:

„Da se zastupnicima dostavi informacija, izvještaj u kojoj je fazi izrada Studije, te i sama Studija, kako bi zastupnici imali uvida u istu.“
Nadalje, obzirom da se o problematici voda i zaštite slivova rijeka u Kantonu Sarajevo ne vodi dovoljno računa, te na osnovu prijedloga i dopisa građana, poslanik je pokrenuo inicijativu:
„Da se svake godine upriliči obilježavanje Svjetskog dana voda kroz Svečanu akademiju pod pokroviteljstvom Kantona Sarajevo i to 22.marta.“


Talović Munir

Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Kantona Sarajevo ima opredjeljenje da nogometna reprezentacija BIH zvanično svoje utakmice igra u Sarajevu i ako ima, šta u tom smislu čini da se stadion Koševo osposobi za predstojeći kvalifikacioni ciklus za Svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje u septembru?“


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Poslanik Kenan Ademović na 10. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 28.12.2011. godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ postavio slijedeća pitanja:
o Kojim je kupcima i sa kojim pojedinačnim obrazloženjem prolongirano izvršenje obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora potpisanim sa Kantonalnom agencijom za privatizaciju Sarajevo?
o Sa kojim kupcima su potpisani aneksi ugovora, na koji vremenski period i kolika je ukupna vrijednost po tim obavezama i to pojedinačno za svaki potpisani aneks ugovora?


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

Da nadležni organi, policija, eko policija, pauk služba i sudstvo, intenziviraju aktivnost i sankcionišu nepropisno i bahato parkiranje automobila na trotoaru i zelenim površinama, koje graniče s trotoarima?


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Da se riješi ruglo pored ceste na Stupu kada je pijaca nedeljom i da se omogući da saobračaj funkcioniše normalno.“


Brigić Ivan

Puni tekst pitanja:

«Da Vlada Kantona na svojoj sjednici razmatra Informaciju ili Izvještaj o provođenju Odluka Ustavnog suda Federacije BiH, obzirom da postoje četiri Odluke Ustavnog suda i dva rješenja.Za neprovođenje tih odluka se krivično odgovara, i to ne organ, nego pojedinac, što je u ovom slučaju premijer Vlade Kantona.»


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

„Da Vlada Kantona pokrene inicijativu prema Federalnoj Vladi odnosno Parlamentu, da budžetski korisnici koji žive i rade u Kantonu Sarajevo, a koji se naslanjaju na federalni budžet izdvoje sredstva i da im bude naloženo da pristupe kupovini kupona.“


Čomor Eldar

Puni tekst pitanja:

Poslanik Eldar Čomor, na Desetoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.12.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući o problemima prevoza zbog kojeg učenici imaju probleme u redovnom pohađanju nastave JU „Srednjoškolski centar Hadžići“, a koja u školu dolaze autobusima i kombijima GRASA iz pravca Mokrina i Lepenice, te učenika sa šireg područja Tarčina, gdje je ukinuta linija koja ide za Tarčin , pokrenuo je slijedeću inicijativu:
„Da se riješi problem prevoza učenika do njihovih škola.“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Kako je moguće, ako postoje kriteriji za dodjelu beskamatnih pozajmica, odnosno kredita, da Klačar Nermina, 25.11.2011.godine dobije 39.000,00 KM na rok otplate 25 godina, a da ne pripada populaciji šehidskih porodica, niti je udavana, niti ima djecu, niti je pripadnik boračke populacije, već je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je provela čitav rat, a gdje i danas radi kao administrativni radnik?“


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

„Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo za ove fakultete kao pridružene članice Univerziteta u Sarajevu koje se bave djelatnošću od posebnog javnog interesa i društvenog značaja, predvide određenu finansijsku podršku u 2012.-toj godini.“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Ko daje autentično tumačenje odluka, zaključaka, preporuka i stavova Skupštine Kantona Sarajevo?“


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

Da li će i kada će se napokon stati maloljetničkoj delikvenciji u ovom gradu na rep? Da li će se i kada napokon učiniti nešto da se barem smanji ovo što se dešava, s obzirom da droga nikad i nigdje nije iskorjenjena?”


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

“Da ministarstvo privrede Kantona posveti dužnu pažnju pismu uposlenika KJP “Sarajevo –šume” upućenom od strane uposlenika ovog preduzeća, a u kojem ukazuju na brojne
nepravilnosti prije svega referirajući se na prekomjerno upošljavanje u istom što je neminovno uticalo i na gubitak u poslovanju preduzeća iskazan u šesto mjesečnom finansijskom izvještaju
preduzeća te s tim u vezi ministar i inspekcijski organi učine, ponovno, posjetu ovom preduzeću.”


Puni tekst pitanja:

„Da nadležno ministarstvo Kantona Sarajevo obezbjedi finansijska sredstava za ogradu šehidskog mezarja u mjestu Trebečej, Opština Trnovo.“


Tanović Danis

Puni tekst pitanja:

„Da se donese pravni propis kojim će se regulisati da se od gostiju i turista koji posječuju prirodne i društvene znamenitosti Kantona Sarajevo naplačuje „turistička taksa“ koja sredstva bi koristio Zavod za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu konzervacije i zaštite ovih znamenitosti.“


Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

„Da se do izrade Prijedloga zakona definiše rješenje na koji način će se uskladiti ovaj kantonalni propis sa Federalnim zakonom o vlasničko-pravnim odnosima („Službene novine FBiH“, broj 6/98.) i kantonalnim propisom u dijelu koji utvrđuje izdavanje zajedničkih dijelova zgrada jer prema odrebi čl. 31. i 33. Kantonalnog zakona izdavanje vrši kada se prikupi saglasnost 50% etažnih vlasnika dok se tretiranim Federalnim zakonom, konkretno članom 17. istog utvrđuje da je za izdavanje zajedničkih dijelova zgrada potrebna saglasnost 100% etažnih vlasnika


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

„Da li je izvodivo i pod kojim uvjetima da alternativa tretirane kanalizacijske mreže bude priključak na kanalizacijsku mrežu Kasarne u Butilima?“


Zukić Amir

Puni tekst pitanja:

Udruženje „Sarajevo-taxi“, njegovi članovi, uvijek su se rado odazivali na humanitarne akcije, pružali pomoć sugrađanima i organizacijama, uvijek, kada je to bilo
potrebno. Članovi udruženja posebno su ponosni na svoje učešće u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u toku kojeg je i poginulo 144 taxi vozača, a veliki broj članova Udruženja ostali su invalidi sa procentima invalidnosti do 100 %. Nadalje, jedan broj članova Udruženje su nosioci najvišeg raznog priznanja „Zlatni ljiljan“, a prepoznatljive su aktivnosti članova udruženja na pružanju usluga prevoza građana opkoljenog Sarajeva kada je to bilo najpotrebnije. Budući da je naša obaveza da čuvamo sjećanje na borce i patriote koji su branili državu BiH, a posebno da čuvamo sjećanje na naše šehide i poginule borce koji su svoje živote ugradili u temelju ove države,
kojima nesporno pripadaju i taxi vozači, predlažem da se podigne spomen obilježje – spomen ploča na jednoj od sljedećih lokacija.
-Ulica Azize Šaćirbegović broj 96 – zelena površina lijevo ili desno od Taxi doma;
-Taxi stajalište „Baščaršija“ kod česme;
-Veliki park – do Spomenika poginuloj djeci Sarajeva.“


Puni tekst pitanja:

„Da li Vlada i nadležno ministarstvo Kantona ima saznanja o kršenju zakona i drugih propisa iz oblasti radnih odnosa koja su prisutna u Vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo gdje bi bilo uputno uključiti nadležnu inspekciju kako bi snimila stanje na osnovu kojeg bi se eventualno poduzele određene aktivnosti i izbjegli sudski sporovi što bi podrazumijevalo bespotrebne finansijske troškove za Kanton Sarajevo.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da li inspekcijski organi i komunalni redari, nadležni organi općine Stari grad i drugi nadležni organi ostalih nivoa vlasti poduzimaju bilo kakve aktivnosti kako bi se ova, siva ekonomija, konačno uredila na primjeren način?“


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

Da li postoje nezakonitosti u radu na fakultetima medicinskih nauka Univerziteta u Sarajevu, da li postoje malverzacije, da li postoje zloupotrebe i da li postoje nelegalne osobe koje zastupaju fakultete iz medicinske struke,Medicinski,Framaceutski i Stomatološki te da li je ministar obrazovanja i nauke s tim upoznat?“


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Svjedoci smo svakodnevnog pokretanja istraga i procesuiranja pripadnika Armije BiH po raznim optužbama vezano za ratni period,u ovakvim slučajevima postupa se add-hock, dakle
nema obezbjeđenog normativnog okvira kojim bi se uredilo pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije, eventualna materijalna pomoć porodicama lica koja su lišena
slobode, u nekim od ovakvih procesa, obaveza snošenja advokatskih troškova, troškova jamčevine i slično.Naredni problem sa kojim se susrećemo je nemogućnost ostvarivanja prava na besplatno
liječenje oboljelih boraca od teških zloćudnih bolesti kao posljedica učešća u ratu, koji se iz nemoći obraćaju javnosti za pomoć u liječenju, bilo bi uputno da poslanici Skupštine, zaposlenici
u Kantonu Sarajevo kao i zaposlenici svih drugih budžetskih korisnika, mjesčno izdvajaju simboličan iznod od po 1 KM koja sredstva bi bila usmjerena na račun Fondacije za
istinu,pravdu i dostojanstvo koja se po svojoj programskoj orijentaciji bavi upravo pružanjem pomoći spomenutoj boračkoj populaciji.“


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Ja bih postavio jedno poslaničko pitanje u ime građana sa područja MZ Pofalići II, a pitanje se odnosi na problematiku privremenih priključaka na vodovodnu mrežu za oko 20 vlasnika objekata u zoni klizišta „Baždarevo“ u djelu ulice Humska od broja 704 do 736.


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Zašto se KJKP „Vodovod i kanalizacija" nije pridržavao Instrukcije Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05-23-30551 od 10.04.2008. godine koja kaže da se stanarima u Ulici Nerkeza Smajlovića br. 10, 11 i 12 ugrade individualna mjerila, kao pilot projekat Vlade Kantona Sarajevo, i da se očitavanje i obračunavanje utroška vode vrši preko ovih ili mjernih uređaja ( i kolektivnih i individualnih) koje su stanari ugradili o svom trošku, uz odgovarajuću dokumentaciju'“


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Nadalje konstatujući da Vlada Kantona najčešće ne uvažava izvještaje radnih tijela Skupštine po materijalima upućenim u skupštinsku proceduru, poslanik Solaković pita:
„Da li su radna tijela Skupštine Kantona Sarajevo samo instrument da se „uhljebe“ staranački aktivisti“