Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika zgrade SARAJEVO TOWER ulica Džavida Haverića molim pojašnjenje zašto se etažnimlasnicima koji imaju vlastite kalorimetre uopšte ne dozvoljava isključenje iz sistema grijanja što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača BIH.

Stanari se žale da im se na računima ne obračunava ispravan koeficijent od 0,25 za balkonske površine, traže pojašnjenje zašto im KJKP Toplane uporno govore da će “ugroziti kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te da bi se time negativno uticalo na okoliš“ kada su mnoge stambene jedinici neuseljene i ne koriste grijanje, te kako one ne utiču na kvalitet korištenja i standard drugih korisnika.

Moje pitanje se prevashodno odnosi na konačno rješavanje pravnog okvira koji reguliše ovu oblast jer sve veći broj etažnih vlasnika mi se kao zastupnici obraća po pitanju ovog problema.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-01-04-24618-17/23 od 22.06.2023. godine


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši izmjena člana 60. (Zavojni materijal) Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva u smislu brisanja dobne granice


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu akta Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05/03-19-3621-35-175/23 od 17.04.2023. godine koji mi je dostavljen, molim da izvršite nadzor zbog sumnje na falsifikovanje Zapisnika o odlučivanju etažnih vlasnika zgrade na adresi Semira Frašte 1,2.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS broj: 01-9-02-2-2872/23 od 05.07.2023. godine dostavljen zastupnici dana 10.07.2023. godine putem mail-a i isti se neće objaviti na web stranici Skupštine KS zbog primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS broj: 01-9-02-2-2872/23 od 12.07.2023. godine
Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS , broj: 14-02-04-03559/23 od 13.07.2023. godine


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Zbog velikog broja lica koje imaju veliki iznos novčanih kazni za prekršaje u saobraćaju, te ih odbijaju platiti podnosim inicijativu za hitno donošenje podzakonskog akta navedenog u članu 105. stav (8) Zakona o prekršajima koji do danas nije donesen, a sve u vezi postupka i uvjeta za izvršenje sudskog rješenja o lišavanju slobode kažnjenika zbog neplaćanja novčane kazne, kao i postupak i uvjete obavljanja poslova za opće dobro ili poslova za dobro lokalne zajednice i način vođenja evidencije o obavljanju tih poslova.


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Planira li se uvođenje eco licence, odnosno naknade za organizaciju moto cros tura ( off road adventure) kao vrsta turističke atrakcije kao i naknada za ostale vlasnike off road vozila u svrhu očuvanja ( zaštite) eco sistema- nešto poput Taxi licence da bi se uspostavila kontrola odnosno u slučaju incidenta da građani mogu obavjestiti nadležne institucije za provođenje Zakona o eventualnom propustu

· Da specijalizovane službe eco radari, rendžeri, šumarski inspektori u slučaju susreta sa istim mogu imati vizualni kontakt vezano za obilježavanje vozila.


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se preispita projekat saobraćajne vertikalne i horizontalne signalizacije na području općine Centar, te posebno za ulice Braće Begić, Jukićeva, Nusreta Šišića Dede, Antuna Hangija, Muhameda Hadžijahića i Marija Mikulića - ulice u MZ K.B.


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja vezano za regulisanje pitanja usavršavanja Eco sistema i problema sigurnosti u Kantonu Sarajevo:

· Upravljanje šumskim dobrom

· Pitanje koncesije (podkoncesije) za upravljanje javnim dobrom (šumom i planinskim pašnjacima)

· Upravljanje zaštićenim područjem koncesije za korištenje šumske staze i lovačke, šumarske staze i putevi

· Da li je moguće da se za organizaciju moto susreta odnosno rada off road klubova iznajmi ( da na koncesiju odnosno podkoncesiju zemljišta koje je već naplaćeno od koncesionara)


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja vezano za regulisanje pitanja usavršavanja Eco sistema i problema sigurnosti u Kantonu Sarajevo:

· Pitanje kategorizacije šumskih puteva, planinarskih staza, požarnih puteva i ostalog, u svrhu

vožnje motornih vozila, džipova, quad vozila, motocikla za posebne terene (cros) odnosno, moto klubova za off road vožnju

· koje puteve mogu koristiti,

· ko daje atest za sigurnost puteva ( staza) u slučaju nesreće (osiguranja) i

· da li Ministartsvo saobraćaja vrši licenciranje i reguliše način korištenja puteva-staza.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 01-04-24618-20/23 MS od 09.08.2023. godine


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje radara na relaciji Hdžići - Pazarić, mjesto Gradac


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja vezano za regulisanje pitanja usavršavanja Eco sistema i problema sigurnosti u Kantonu Sarajevo:

· Da li je neophodno posjedovanje registarskih oznaka i vozačke dozvole za upravljanjem off road vozila quad (UTV)...,

· da li je dozvoljeno kretanje istih po neobilježenim stazama i šumskim putevima,

· da li je organizovano obučavanje o sigurnoj vožnji off road vozila i

· da li se vrši posebno obilježavanje (licenciranje) istih u vremenu narušene sigurnosne situ-acije, vožnja maskiranih lica sa specijalizovanim vozilima za kretanje po nepristupačnom terenu.

· Planira li se nabavka opreme za potencijalno ugrožavanje sigurnosti ljudi i građenja (od-nosno eco sistemi) zbog buke koju proizvode vozilo i pri tome narušavaju prirodno stanište životinja koje zbog toga prilaze urbanom području i zbog razdraženosti mogu uzrokovati povrede stanovništva.

· Planira li MUP saradnju sa ostalim specijalizovanim organima Lovačka Udruzenja, Gss,

· Planinarima u svrhu prevencije potencijalne zloupotrebe tehnike.


07.07.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu prema Kantonalnom ministarstvu saobraćaja da se preispita projekat saobraćajne vertikalne i horizontalne signalizacije na području općine Centa

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja broj: 04-23-24618-66/23 MŽ od 18.07.2023. godine


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Da li MUP KS ima prijedloge za nova rješenja poput prinudne naplate putem Porezne uprave FBIH, neke druge predviđene zatvorske kazne ukoliko lice odbija da plati ili bilo koji prijedlog koji možda nije u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo ali koji bismo u saradnji sa višim nivoima vlasti mogli inicirati?


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostave podatci za 2021, 2022 i 2023 godinu vezano za broj saobraćajnih nesreća, nezgoda sa nastradalim licima, nezgoda sa materijalnom štetom, nezgoda sa poginulim licima, broj evidentiranih saor.n.za koje su učesnici popunili obrazac evr.


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši zamjena oštećenog saobraćajnog znaka na putu prema Bjelašnici.

Sliku navedenog oštećenog znaka šaljem u prilogu.


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se omogući i reguliše prevoz učenica/ka iz MZ-Briješće


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Šta je do sada MUP KS poduzimao po pitanju lica sa prevelikim iznosima neplaćenih prekršajnih kazni u saobraćaju?


Danijela Kristić

24.04.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i njegov Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti primjeni ista iskustva radi praćenja promjene etažnog vlasništva koje bi pomoglo u mnogim situacijama poput provjere ličnih podataka na ZS obrascima prilikom odlučivanja etažnih vlasnika i slično, kao i provjere obaveze etažnih vlasnika za dostavljanje podataka o etažnom vlasništvu, što bi ujedno olakšalo I upraviteljima da ispostavljaju račune stvarnim etažnim vlasnicima, a ne prethodnim ili umrlim etažnim vlasnicima, te na taj način onemoguće izbjegavanja plaćanja naknade za održavanje zgrade.


24.04.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za zamjenu sportske podne podloge u sali za tjelesni odgoj JU OŠ Osman Nakaš koja je dotrajala i oštećena usljed poplava, a i iz razloga što su u školi su u skorije vrijeme predviđeni radovi na poboljšanju energijske efikasnosti te bi bilo svrsishodno obaviti zamjenu prije ili u tom periodu.

Odgovor:

Odgovor Osnovne škole "Osman Nakaš" broj: 04-990/23 od 10.07.2023. godine


24.04.2023
Puni tekst pitanja:

Dana 08.12.2022. godine u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Mostaru održan je redovni godišnji sastanak federalnih i kantonalnih inspekcija i nadležnih institucija koje obavljaju poslove u oblasti posuda pod pritiskom, te sigurnosti i inspekcije liftova kojem je pri-sustvovao glavni kantonalni tehnički inspektor iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Molim da me izvijestite o sadržaju sastanka, te da li su dogovoreni konkretni koraci ka rješavanju pitanja i nadležnosti inspekcijskog nadzora u oblasti kontrole liftova u stambenim objektima.


24.04.2023
Puni tekst pitanja:

Zaključci o Izmjenama Uredbe kojom se treba potpuno ukinuti dobna granica i kojom bi svi oboljeli od dijabetesa Tip1 imali mogućnost besplatnih senzora za mjerenje šećera u krvi, trebala je biti upućena na Vladu. Moje pitanje je da li su Zaključci upućeni na Vladu, jer kao što znate sredstva su obezbjeđena i čeka se implementacija.


Danijela Kristić

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za art terapiju pri Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim institucijama uveli art terapiju kao naučno dokazani vid terapije i rehabilitacije, a uslov za to je i obrazovanje potrebnog kadra.


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za muzikoterapiju pri Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim institucijama uveli muzikoterapiju kao naučno dokazani vid terapije i rehabilitacije, a uslov za to je i obrazovanje potrebnog kadra.


Danijela Kristić

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe građana molim da izvršite popravku kvara rasvjete u kompletnoj ulici Trg nezavisnosti, Alipašino Polje C faza, Općina Novi Grad.
Prema informaciji građana radi se o sljedećim stubovima javne rasvjete broj 04766, 04763, 04767, 04615,04768,0460904772,04774,04775,04726,04727,04728,04729,0430,04731,04732,04724,04773,04610,04611,04612,04613,04614,04620,04758,0475?,04619,0461?,04617,04616,04764,04760,04761,04762,0476304770,04771,04788,04789,04792,04791,04790,04634,04714,04715,04786,04793,04717,04719,04720,04722,04723,04724,04728,04779,04783,04780,04782,04784,04785,04794,04795,04796,04799,04800,04801,04621,04622,04623,04624,04625,04626,04627,04628,04629,04630,04631,04632,04633,04797,04798.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Etažni vlasnici pitaju sljedeće:

1. Koji javni organ je ovlašten za nadzor poštivanja takvog kućnog reda?

2. Da li se odlukom etažnih vlasnika mogu donositi kaznene odredbe, ako mogu koji javni organ ih sprovodi?

3. Ukoliko etažni vlasnici ne mogu donositi kaznene odredbe, ko ih može propisati?


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu mnogobrojnih žalbi naših građana-vozača na neprimjereno ponašanje u saobraćaju vozača autobusa Centrotransa na liniji Čengić Vila-Baščaršija molim da poduzmete potrebne mjere. Naime u većini slučajeva vozači ne ulaze na autobuska proširenja koja su prazna već putnike primaju zaustavljajući se u kolovoznoj traci pri tome praveći zastoj i gužvu. Također parkiranjem autobusa na raskrsnici na Čengić Vili blokiraju jednu kolovoznu traku, a ponekad na semaforima na Čengić Vili za skretanje ulijevo koriste traku koja nije predviđena za skretanje ulijevo.