Zastupnička pitanja

Semir Halilović

Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

" Pokrećem inicijativu kod Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo da naprave idejno rješenje i izvedbeni projekat, ukoliko je moguće za ovu ili eventualno narednu godinu, spomenika svim pripadnicima Armije Republike BiH koji su na ljeto 1993. godine na Igmanu zaustavili agresorsku ofanzivu"


Puni tekst pitanja:

" Pokrećem inicijativu kod Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da na dvije velike šetnice u KS, Aleji ka Vrelu Bosne te Vilsonovom šetalištu, ugrade nadzorne kamere na sve ulaze i izlaze u ove šetnice s obzirom da su to gotovo jedina mjesta gdje se građani Kantona Sarajevo odmaraju, šetaju, ali ih u tome remete putnička vozila koja krše znak zabrane a mnogi voze agresivno i opasno po pješake i djecu" .

Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Ministarsvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u avgustu 2013.godine, sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, a tokom 2015.godine i Elaborat proširenja video nadzora raskrsnica, u cilju podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

S obzirom da realizacija dva navedena elaborata iziskuje znatna finansijska sredstva, u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, krajem 2015.godine i tokom 2016.godine, preduzete su određene mjere u cilju pokretanja aktivnosti na realizaciji...


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo da donese neophodne odluke i pokrene odgovarajuće procedure kako bi se isplatama iz budžeta Kantona Sarajevo : porodiljski dodatci, davanja socijalnim kategorijama, isplate svih vrsta za socijalne i ugrožene kategorije dala prednost u odnosu na isplate plata Vladi, Skupštini Kantona Sarajevo, menadžmentima javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih koji imaju veća redovna primanja u odnosu na socijalne kategorije


Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo kako bi se pronašlo rješenje za izgradnju preostalih oko cca 300 stanova za pripadnike boračke populacije kojima Kanton Sarajevo duguje rješavanje stambenog pitanja.


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Postavljam zastupničko pitanje da mi se dostavi informacija koliko u Tužilaštvu Kantona Sarajevo ima predmeta neriješenih slučajeva ubistva po poznatom i nepoznatom počiniocu bez obzira na period počinjenog krivičnog djela. U odgovor pored broja neriješenih ubistava u Kantonu Sarajevo zahtijevam da mi se dostave imena oštećenih ovim krivičnim djelom, godina počinjenja krivičnog djela i stepen stanja rada na predmetu


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

„Iniciram kod Ministarstva zdravlja Kantona Sarajevo da se u Javnoj ustanovi Domovi zdravlja KS, u svim opštinskim domovima zdravlja, ugradi elekronski sistem uspostavljanja reda čekanja sa brojevima a sve zbog smanjenja gužvi,uspostavljanja reda i smanjivanja slučajeva protekcije ili samovolje".

Odgovor:

O D G O V O R

U vezi sa za pokrenutom inicijativom koja se odnosi na mogućnost da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slučajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, želimo ukazati da zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti zdravstvene zaštite nigdje nije navedena mogućnost prvenstva pri pregledu za određene kategorije stanovništva, već je u skladu sa medicinskom strukom liječnik u hitnim stanjima dužan pružiti pomoć svakom pacijentu bez odgađanja, a ostale pacijente dužan je primati prema stepenu medicinskog prioriteta...Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi Ministarstvo privrede KS dostavi podatke o dodijeljenim poticajima za stočarstvo i poljoprivedu u 2014. i 2015 godini. Uz odgovor molim da se naznači ime pravnih i fizičkih lica kojima su dodijeljeni poticaji, odnosno date preporuke Federalnom ministarstvu poljoprivrede da se dodijele/isplate poticaji, kojim opštinama ta pravna i fizička lica pripadaju te novčani iznosi koji su im dodjeljeni.
Prema relevantnim informacijama i analitičkim podacima kojima raspolažem i koje ću proslijediti nadležnim organima, Ministarstvo privrede KS je u višestrukim navratima poticaj za poljoprivredu dodijelilo pravnim i fizičkim licima koja u svom posjedu nemaju niti jedno stočno grlo, dok drugi nemaju ni približan broj koliko je navedeno u ministarskim rješenjima i preporukama za iste, a dati su im ogromni iznosi novca s čime se direktno vršio proces korupcije, teškog oblika kriminala i sistematskog uništavanja stvarne poljoprivrede i stočarstva u KS.


Puni tekst pitanja:

Predmet: Inicijativa za Budžetsku inspekciju Kantona Sarajevo
S obzirom da raspolažem informacijama i dokumentima, koje ću dostaviti Budžetskoj inspekciji Kantona Sarajevo, a koji govore da su budžetska sredstva u visini 150.000KM potrošena potpuno mimo odluke Skupštine Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva, tražim da Budžetska inspekcija Kantona Sarajevo ispita poslovanje Fondacije "Istina, pravda, dostojanstvo" te da utvrdi da li se novac koji je 2011. i 2012. godine dat Fondaciji "Istina, pravda, dostojanstvo" iz Hadžića trošio u skladu sa odlukom Skupštine i resornog ministarstva.
Prema dokumentaciji koju sam imao prilike vidjeti Fondacija "Istina, pravda, dostojanstvo" iz Hadžića je, finansirajući projekat tužbi za pravedan povratak u entitetu Republika Srpska, putem advokata Esada Hrvačića i to u visini od oko 150.000KM u dva navrata, sredstva data za odbranu optuženih pripadnika Armije Republike BiH transferirala potpuno u suprotnom pravcu od odluke Skupštine KS i resornog ministarstva čime su ova velika budžetska sredstva potrošena protivno namjeni.


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

"Tražim da mi Vlada KS dostavi podatke o svim kreditnim zaduženjima Kantona Sarajevo kod komercijalnih banaka uz rokove otplate istih i iznose kamta koje će biti isplaćene na osnovu svih kredita. Uz odgovor tražim i da uz svaki kredit bude napisano zbog čega je podignut."

Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje uvaženog zastupnika Halilović Semira, u prilogu dostavljamo Tabelarni prikaz – Kreditno zaduženje Kantona Sarajevo kod domaćih banaka.

Prilog- kao u tekstu


Puni tekst pitanja:

"Tražim da mi Ministarstvo zdravstva KS dostavi podatke o zapošljavanju u Javnoj ustanovi Domovi zdravlja KS za period od 2007 pa sve do marta 2015. godine..."

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je aktom broj:10-05-31662/15 od 11.01.2016 godine dostavilo naprijed navedeno zastupničko pitanje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na izjašnjenje.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je ovom ministarstvu dostavio odgovor na zastupničko pitanje aktom broj 01-05-379-2/16 od 28.01.2016 godine, koji u prilogu dostavljamo.


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Koliko je novca još potrebno da bi se okončali projekti izgradnje i eksproprijacije zemljišta za sjevernu i južnu longitudinalu u Sarajevu, te u kojoj se sada fazi nalaze ova dva projekta s obzirom na različite izjave i planove koji govore o stepenu izgradnje i vremenskom roku okončanja ovog projekta?"


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Kanton Sarajevo u svojim institucijama ima i Ured u Briselu. Zanima me koliko je Ured u Briselu osigurao sastanaka privrednih i pravnih delegacija iz Kantona Sarajevo sa delegacijama iz kruga EU, te koliki je obim investicija pokrenut ili doveden putem ovog Ureda u BiH. Također, zanima me koliki su troškovi ovog Ured od trenutka njegovog osnivanja pa zaključno sa krajem 2015. godine."


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Zanima me koliki je broj odbačenih krivičnih prijava koje je MUP KS poslao Tužilaštvu KS te sistematizovan odgovor zbog čega su iste prijave odbijene: nedostatak dokumenata, nepotpuna prijava, nedostatak dokaza?"


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Zahtijevam od Ministarstva privrede KS da mi dostavi spisak svih pravnih lica, preduzeća, firmi kao i fizičkih lica kojima je Ministarstvo privrede KS u periodu 1.1.2016. - 31.10.2017. dalo poticaj za rad i razvoj ili subvenciju kamata, bilo pojavnom pozivu ili bez javnog poziva.
Uz spisak onih koji su dobili ove vrste poticaja i pomoći, molim Ministarstvo privrede KS da mi dostavi i spisak onih čiji su zahtjevi odbijeni."


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović je dana 18.07.2018.godine podnio zastupničko pitanje kako slijedi:

“Molim Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo da mi kao zastupniku dostavi spisak, (imena i prezimena, stručna zvanja) svih 87 lica koja je Univerzitet u Sarajevu primio u radni odnos, na radno mjesto - asistent.”

“Također molim navedene organe da mi dostave i spisak lica koja su konkurisala a koja su odbijena na konkursu za prijem u radni odnos na radno mjesto asistent.”