Zastupnička pitanja

Mario Vukasović

Mario Vukasović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za "hitnim pojačanim inspekcijskim i policijskim nadzorom nelegalnih taxi vozila, posebno u večernjim satima".

Inicijativu uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo finansija i Vlada Kantona Sarajevo u roku od 15 dana zatraže od Porezne uprave FBiH spisak svih primanja sa Budžeta Kantona Sarajevo kao i sva primanja u svim javnim ustanovama, fondovima i javnim preduzećima u vlasništvu Kantona Sarajevo u proteklih 12 mjeseci, uključujući i naše, te da se spisak objavi javno po uzoru na spisak koji je objavljen o platama na Federalnom nivou 2013.godine".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.


Mario Vukasović

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Kada ćete donijeti propis – pravilnik kojim se preciznije definiše: Procedura izbora, kriteriji za izbor te nadležnosti i rad direktora u srednjim školama Kantona Sarajevo?"

Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo je važnost donošenja ovog akta, te za isti kao i za ostalih petnaest akata, stupilo u kontakt sa partnerima, odnosno Zajednicom direktora srednjih škola Kantona Sarajevo i Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i tehnologije.

Po zahtjevu Ministarstva navedene strukture su dostavile imena i prezimena, te je formirana radna grupa koja radi na izradi pomenutog pravilnika.

U narednom periodu očekujemo donošenje istog te ćete biti blagovremeno...