Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da nadležno ministarstvo Kantona Sarajevo obezbjedi finansijska sredstava za ogradu šehidskog mezarja u mjestu Trebečej, Opština Trnovo.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

„Da resorno ministarstvo Kantona, što je prije moguće, pokrene sanaciju, odnosno izgradnju, autobskog stajališta u mjestu Gaj, Opština Trnovo kako bi stanovnici ovog područja, korisnici usluga prevoza KJKP“Gras“, dok čekaju autobuse bili zaštićeni od snijega i kiše.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Mehmedić Besim,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da li inspekcijski organi i komunalni redari, nadležni organi općine Stari grad i drugi nadležni organi ostalih nivoa vlasti poduzimaju bilo kakve aktivnosti kako bi se ova, siva ekonomija, konačno uredila na primjeren način?“

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li je novoimenovana vlada i novoimenovani Ministar Zdravstva prim. dr. Zlatko Vuković, imaju u vidu da u praksi, kroz hitne mjere, dovedu privatni sektor u ravnopravan položaj sa javnim iako to već zakonski i formalno jeste?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Pećanac Nermin,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Zašto se KJKP „Vodovod i kanalizacija" nije pridržavao Instrukcije Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05-23-30551 od 10.04.2008. godine koja kaže da se stanarima u Ulici Nerkeza Smajlovića br. 10, 11 i 12 ugrade individualna mjerila, kao pilot projekat Vlade Kantona Sarajevo, i da se očitavanje i obračunavanje utroška vode vrši preko ovih ili mjernih uređaja ( i kolektivnih i individualnih) koje su stanari ugradili o svom trošku, uz odgovarajuću dokumentaciju'“

Proslijeđeno:
KJKP VIK

Radeljaš Esed,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Svjedoci smo svakodnevnog pokretanja istraga i procesuiranja pripadnika Armije BiH po raznim optužbama vezano za ratni period,u ovakvim slučajevima postupa se add-hock, dakle
nema obezbjeđenog normativnog okvira kojim bi se uredilo pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije, eventualna materijalna pomoć porodicama lica koja su lišena
slobode, u nekim od ovakvih procesa, obaveza snošenja advokatskih troškova, troškova jamčevine i slično.Naredni problem sa kojim se susrećemo je nemogućnost ostvarivanja prava na besplatno
liječenje oboljelih boraca od teških zloćudnih bolesti kao posljedica učešća u ratu, koji se iz nemoći obraćaju javnosti za pomoć u liječenju, bilo bi uputno da poslanici Skupštine, zaposlenici
u Kantonu Sarajevo kao i zaposlenici svih drugih budžetskih korisnika, mjesčno izdvajaju simboličan iznod od po 1 KM koja sredstva bi bila usmjerena na račun Fondacije za
istinu,pravdu i dostojanstvo koja se po svojoj programskoj orijentaciji bavi upravo pružanjem pomoći spomenutoj boračkoj populaciji.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Rađo Dževad,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se što hitnije krene u rekonstrukciju ulice Adema Buče koja bi obuhvatila saniranje kanalizacije, otpadnih i obor-inskih voda, presvlačenje asfaltom cijele Ulice, horizontalnu signalizaciju, natkrivanje autobuskih stajališta, natkrivanje niša, preuređenje javne rasvjete postavljene na način da se neke sijalice nalaze na sredini trotoara, uređenje trotoara za pješake te na rizičnim mjestima i saniranje potpornih zidova“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja

Solaković Adnan,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Nadalje konstatujući da Vlada Kantona najčešće ne uvažava izvještaje radnih tijela Skupštine po materijalima upućenim u skupštinsku proceduru, poslanik Solaković pita:
„Da li su radna tijela Skupštine Kantona Sarajevo samo instrument da se „uhljebe“ staranački aktivisti“

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Tanović Danis,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se donese pravni propis kojim će se regulisati da se od gostiju i turista koji posječuju prirodne i društvene znamenitosti Kantona Sarajevo naplačuje „turistička taksa“ koja sredstva bi koristio Zavod za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu konzervacije i zaštite ovih znamenitosti.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Zukić Amir,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Udruženje „Sarajevo-taxi“, njegovi članovi, uvijek su se rado odazivali na humanitarne akcije, pružali pomoć sugrađanima i organizacijama, uvijek, kada je to bilo
potrebno. Članovi udruženja posebno su ponosni na svoje učešće u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u toku kojeg je i poginulo 144 taxi vozača, a veliki broj članova Udruženja ostali su invalidi sa procentima invalidnosti do 100 %. Nadalje, jedan broj članova Udruženje su nosioci najvišeg raznog priznanja „Zlatni ljiljan“, a prepoznatljive su aktivnosti članova udruženja na pružanju usluga prevoza građana opkoljenog Sarajeva kada je to bilo najpotrebnije. Budući da je naša obaveza da čuvamo sjećanje na borce i patriote koji su branili državu BiH, a posebno da čuvamo sjećanje na naše šehide i poginule borce koji su svoje živote ugradili u temelju ove države,
kojima nesporno pripadaju i taxi vozači, predlažem da se podigne spomen obilježje – spomen ploča na jednoj od sljedećih lokacija.
-Ulica Azize Šaćirbegović broj 96 – zelena površina lijevo ili desno od Taxi doma;
-Taxi stajalište „Baščaršija“ kod česme;
-Veliki park – do Spomenika poginuloj djeci Sarajeva.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

„Da li Vlada i nadležno ministarstvo Kantona ima saznanja o kršenju zakona i drugih propisa iz oblasti radnih odnosa koja su prisutna u Vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo gdje bi bilo uputno uključiti nadležnu inspekciju kako bi snimila stanje na osnovu kojeg bi se eventualno poduzele određene aktivnosti i izbjegli sudski sporovi što bi podrazumijevalo bespotrebne finansijske troškove za Kanton Sarajevo.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Zukić Amir,

Saziv: 2006-2010
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH utvrđeno je da RVI koji su radno nesposobni, po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobivene za vrijeme službe u Oružanim snagama Armije BiH, roditelji šehida i poginulih boraca, djeca šehida poginulih boraca koja su bez oba roditelja i nezaposlene supruge šehida i poginulih boraca, mlađe od 45 godina, ostvaruju pravo na odgovarajući stan na području Kanton Sarajevo. U ostvarivanju ovog prava formiraju se liste korisnika koje svoje stambeno pitanje rješavaju, prvenstveno, u odnosu na dinamiku stambene izgradnje, a koju, između ostalog diktiraju i sredstvaza ovu namjenu odobrena svake budžetske godine, a obzirom da je u odnosu na potrebe ova dinamika veoma spora, u praksi su ćesti slučajevi da korisnici i ne dočekaju ostavrivanje ovog prava, npr. roditelji šehida ili teško oboljeli RVI umru prije useljenja u stan. Obzirom da je cca 413 korisnika koji imaju pravo riješiti stambeno pitanje na ovaj način iniciram da Vlada Kantona, kroz kreditno zaduživanje, ušto kraćem roku riješi ovo pitanje i onda sukcesivno kroz naredne godine iz budžeta vraća kredite, kako bi se stanovi obezbjedili korisnicima dok su još živi.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
20.10.2011

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Šta je sa realizacijom izgradnje azila za pse lutalice, u kojoj fazi je sam projekat kao i druge aktivnosti vezane za rješavanje ovog problema

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

„Da li ima, i koje su nadležnosti kantonalne inspekcije u primjeni i provođenju odluke o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na odnosnom općinskom području, da li postoje validni podaci koliko se ista primjenjuje, posebno u centralnoj zoni Kantona Sarajevo, prvenstveno u ulicama Ferhadija i Titova?“

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Čardžić Damir,

Saziv: 2010-2014
20.10.2011

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Koji su efekti kontrole taxi prevoznika i da li je ove aktivnosti potrebno nastaviti?"
Da li je i jedan taxi prevoznik, u mandatu aktuelnog ministra saobraćaja, dobio licencu za rad, a da nije već obavljao ovu djelatnost?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Crnogorac Branislav,

Saziv: 2010-2014
20.10.2011

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Kako je moguće da da Skupština Kantona razmatra i usvaja programe i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti kulture koje, pri tome, raspolažu sa skromnim finansijskim sredstvima, a programe i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, čiji su budžeti višemilionski, tretira samo informativno?“

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
20.10.2011

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

POSTAVIO BIH PAR PITANJA KADA JE U PITANJU IZVJEŠTAJ KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU, I NARAVNO ISTAKAO BIH, ZAISTA DA JE OVAJ IZVJEŠTAJ SAČINJEN VEOMA KOREKTNO, METODOLOŠKI SADRŽAJNO I OBIMNO.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Prvo pitanje postavio bih našem ministru unutrašnjih poslova ks, s obzirom da se ovih dana kao jedna od aktuelnijih tema spominje u medijima, kako u pisanim tako i televizijskim, slaba i neadekvatna materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a KS. Takođe, aktom koji je upućen od strane sinidikata policije kantona sarajevo prema skupštini kantona, navode se takođe, određene negativnosti u pogledu kvaliteta opremljenosti policijskih snaga u smislu nedovoljnih i zastarjelih sredstava za rad, postupka nabavke uniformi za policijske službenike i sl.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

„"U kojoj fazi i šta se poduzelo kada je u pitanju materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo u smislu unapređenja i podizanja kvaliteta uslova rada istih?"
Nadalje, s distance pokrenutog postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije i u tom smislu raspisanog tendera koji je uslijed uložene žalbe jednog od ponuđača poništio kompletan postupak i na neki način blokirao isporuku ovog materijala, te uz saznanje da se ovi problemi dešavaju i ponavljaju iz godine u godinu,

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Šta je Ministarstvo za boračka pitanja poduzelo, odnosno, koje zakonom propisane mjere i aktivnosti poduzima u cilju prevazilaženja ovog problema i da li će se Budžetom planirana sredstva za ovu namjenu realizirati, do kraja tekuće godine, kako bi najugroženiji pripadnici boračke populacije ostvarili svoje pravo na dodjelu i isporuku građevinskog materijala

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
20.10.2011

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li su objekti koji su izgrađeni u kvadrant C urađeni po svim potrebnim procedurama

Proslijeđeno:
Općina Novo Sarajevo
Puni tekst pitanja:

„Da li je izdato odobrenje-saglasnost, od koga i na osnovu kojeg zakonskog propisa za uzurpiranje i postavljanje zabrana-prepreka parkiranja na javnim površinama-ulicama, na mjestima predviđenim za parkiranje vozila građana, a ukoliko takvo odobrenje-saglasnost nije izdata iniciram da se promptno poduzmu mjere za uklanjanje samoinicijativno postavljenih zapreka-zabrana“

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Hodžić Sabahudin,

Saziv: 2010-2014
20.10.2011

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„ Da se hitno obezbjedite finansijska sredstva za projekt sanacije i pokrenu aktivnosti na izvođenju radova kanalizacije na tretiranom lokalitetu kako bi se spriječila daljnja zdravstvena i ekološka katastrofa za građane ovog lokaliteta“

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Jurić Mira,

Saziv: 2010-2014
20.10.2011

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Zbog kojih razloga je gosp.Mirsad Mušanović „skinut“, a bio je postavljen za člana Skupštine JP Olimpijski centar „ZOI 84“ gosp.Mirsad Mušanović i bio je na spisku kandidata za skupštine javnih preduzeća objavljenom u dnevnim novinama.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Mehmedić Besim,

Saziv: 2010-2014
20.10.2011

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se korito rijeke Miljacke, prije nastupajućih, jesenjih, kišnih dana, očisti te da se u tom smislu angažuju vrijedni radnici JKP „RAD“.

Proslijeđeno:
KJKP Rad