Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Tanović Danis,

Saziv: 2010-2014
28.12.2011

10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Dokle je došla inicijativa koju sam pokrenuo oko uvođenja sistematskog naplačivanja korištenja plastičnih kesa u Kantonu Sarajevo?

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da se iz namjenskih sredstava zaštite okoliša koja dolaze u Kanton po osnovu registracije motornih vozila, prisutpi sistematskom rješavanju korita rijeke Miljacke, što obuhvata izradu tri kolektora, čišćenje rijeke, te regulisanje vodostaja rijeke Miljacke.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zeković Enes,

Saziv: 2010-2014
28.12.2011

10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da se iznađe rješenje za ovaj dio građana, odnosno za rješavanje problema autobuskog stajališta u mjestu Nebočaj, Općina Vogošća obzirom da ne postoji pješačka staza i da se građani kreću putem, čime je ugrožena njihova bezbjednost

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Da se daju ingerencije, ovlaštenja revizorima GRASA, kao što su Eko policijaci.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

„Da Vlada Kantona pokrene inicijativu prema Federalnoj Vladi odnosno Parlamentu, da budžetski korisnici koji žive i rade u Kantonu Sarajevo, a koji se naslanjaju na federalni budžet izdvoje sredstva i da im bude naloženo da pristupe kupovini kupona.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Ademović Kenan,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da li je izvodivo i pod kojim uvjetima da alternativa tretirane kanalizacijske mreže bude priključak na kanalizacijsku mrežu Kasarne u Butilima?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

„U kojoj fazi je izgradnja kanalizacione mreže Zabrđe- Smiljevići, općina Novi grad Sarajevo, a po saznanjima za ovaj projekat postoji urađena projektna dokumentacija, ali je „Vodovod i Kanalizacija“ blokirao njegovu realizaciju dok se ne izgradi lokalni prečistać?“

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Alić Haris,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da resorno ministarstvo Kantona Sarajevo, u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima animira, kreira i propagira, preko klubova i sportskih udruženja, organizovanje radionica i kružoka sa navijačima-posjetiocima sportskih manifestacija i pokuša, preventivno djelovati, probuditi svijest i educirati navijače kako bi se preduprijedila neprimjerena ponašanja sve više prisutna na sportskim manifestacijama.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Backović Zaim,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li postoje nezakonitosti u radu na fakultetima medicinskih nauka Univerziteta u Sarajevu, da li postoje malverzacije, da li postoje zloupotrebe i da li postoje nelegalne osobe koje zastupaju fakultete iz medicinske struke,Medicinski,Framaceutski i Stomatološki te da li je ministar obrazovanja i nauke s tim upoznat?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se do izrade Prijedloga zakona definiše rješenje na koji način će se uskladiti ovaj kantonalni propis sa Federalnim zakonom o vlasničko-pravnim odnosima („Službene novine FBiH“, broj 6/98.) i kantonalnim propisom u dijelu koji utvrđuje izdavanje zajedničkih dijelova zgrada jer prema odrebi čl. 31. i 33. Kantonalnog zakona izdavanje vrši kada se prikupi saglasnost 50% etažnih vlasnika dok se tretiranim Federalnim zakonom, konkretno članom 17. istog utvrđuje da je za izdavanje zajedničkih dijelova zgrada potrebna saglasnost 100% etažnih vlasnika

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Ja bih postavio jedno poslaničko pitanje u ime građana sa područja MZ Pofalići II, a pitanje se odnosi na problematiku privremenih priključaka na vodovodnu mrežu za oko 20 vlasnika objekata u zoni klizišta „Baždarevo“ u djelu ulice Humska od broja 704 do 736.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da li postoji interna odluka KJKP“Vodovod i Kanalizacija“ kojom se građanima Kantona ne odobrava ugradnja vodomjera za utrošak vode te da li svi građani Kantona Sarajevo mogu nesmetano podnijeti zahtjev za ugradnju istih?“
„Da li je tačna informacija da su u nekom predhodnom periodu nabavljeni kalorimetri za očitanje potrošnje grijanja i kada će početi ugradnja istih kako bi građani dozirali i plaćali stvarnu potrošnju?“
„Ukoliko kalorimetri nisu ranije nabavljeni šta se u tom pravcu čini i kada će početi ugradnja istih?“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Kojović Predrag,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Obzirom da se ne mogu ignorisati problemi građana koji imaju pravo na javni prevoz i koriste ga potrebno je iznaći i ponudi građanima neko rješenje u smislu kada će se vozila javnog prevoza vratiti u upotrebu ili ako je to nemoguće, onda je ova Skupština obavezna da zakaže hitno jednu tematsku sjednicu na kojoj će se obaviti rasprava o problemima sa javnim prevozom, koji najviše trpe upravo građani ovog grada.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da resorno ministarstvo Kantona, što je prije moguće, pokrene sanaciju, odnosno izgradnju, autobskog stajališta u mjestu Gaj, Opština Trnovo kako bi stanovnici ovog područja, korisnici usluga prevoza KJKP“Gras“, dok čekaju autobuse bili zaštićeni od snijega i kiše.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

“Da ministarstvo privrede Kantona posveti dužnu pažnju pismu uposlenika KJP “Sarajevo –šume” upućenom od strane uposlenika ovog preduzeća, a u kojem ukazuju na brojne
nepravilnosti prije svega referirajući se na prekomjerno upošljavanje u istom što je neminovno uticalo i na gubitak u poslovanju preduzeća iskazan u šesto mjesečnom finansijskom izvještaju
preduzeća te s tim u vezi ministar i inspekcijski organi učine, ponovno, posjetu ovom preduzeću.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

„Da nadležno ministarstvo Kantona Sarajevo obezbjedi finansijska sredstava za ogradu šehidskog mezarja u mjestu Trebečej, Opština Trnovo.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Mehmedić Besim,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da li inspekcijski organi i komunalni redari, nadležni organi općine Stari grad i drugi nadležni organi ostalih nivoa vlasti poduzimaju bilo kakve aktivnosti kako bi se ova, siva ekonomija, konačno uredila na primjeren način?“

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li je novoimenovana vlada i novoimenovani Ministar Zdravstva prim. dr. Zlatko Vuković, imaju u vidu da u praksi, kroz hitne mjere, dovedu privatni sektor u ravnopravan položaj sa javnim iako to već zakonski i formalno jeste?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Pećanac Nermin,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Zašto se KJKP „Vodovod i kanalizacija" nije pridržavao Instrukcije Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05-23-30551 od 10.04.2008. godine koja kaže da se stanarima u Ulici Nerkeza Smajlovića br. 10, 11 i 12 ugrade individualna mjerila, kao pilot projekat Vlade Kantona Sarajevo, i da se očitavanje i obračunavanje utroška vode vrši preko ovih ili mjernih uređaja ( i kolektivnih i individualnih) koje su stanari ugradili o svom trošku, uz odgovarajuću dokumentaciju'“

Proslijeđeno:
KJKP VIK

Radeljaš Esed,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Svjedoci smo svakodnevnog pokretanja istraga i procesuiranja pripadnika Armije BiH po raznim optužbama vezano za ratni period,u ovakvim slučajevima postupa se add-hock, dakle
nema obezbjeđenog normativnog okvira kojim bi se uredilo pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije, eventualna materijalna pomoć porodicama lica koja su lišena
slobode, u nekim od ovakvih procesa, obaveza snošenja advokatskih troškova, troškova jamčevine i slično.Naredni problem sa kojim se susrećemo je nemogućnost ostvarivanja prava na besplatno
liječenje oboljelih boraca od teških zloćudnih bolesti kao posljedica učešća u ratu, koji se iz nemoći obraćaju javnosti za pomoć u liječenju, bilo bi uputno da poslanici Skupštine, zaposlenici
u Kantonu Sarajevo kao i zaposlenici svih drugih budžetskih korisnika, mjesčno izdvajaju simboličan iznod od po 1 KM koja sredstva bi bila usmjerena na račun Fondacije za
istinu,pravdu i dostojanstvo koja se po svojoj programskoj orijentaciji bavi upravo pružanjem pomoći spomenutoj boračkoj populaciji.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Rađo Dževad,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se što hitnije krene u rekonstrukciju ulice Adema Buče koja bi obuhvatila saniranje kanalizacije, otpadnih i obor-inskih voda, presvlačenje asfaltom cijele Ulice, horizontalnu signalizaciju, natkrivanje autobuskih stajališta, natkrivanje niša, preuređenje javne rasvjete postavljene na način da se neke sijalice nalaze na sredini trotoara, uređenje trotoara za pješake te na rizičnim mjestima i saniranje potpornih zidova“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja

Solaković Adnan,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Nadalje konstatujući da Vlada Kantona najčešće ne uvažava izvještaje radnih tijela Skupštine po materijalima upućenim u skupštinsku proceduru, poslanik Solaković pita:
„Da li su radna tijela Skupštine Kantona Sarajevo samo instrument da se „uhljebe“ staranački aktivisti“

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Tanović Danis,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se donese pravni propis kojim će se regulisati da se od gostiju i turista koji posječuju prirodne i društvene znamenitosti Kantona Sarajevo naplačuje „turistička taksa“ koja sredstva bi koristio Zavod za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu konzervacije i zaštite ovih znamenitosti.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Zukić Amir,

Saziv: 2006-2010
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH utvrđeno je da RVI koji su radno nesposobni, po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobivene za vrijeme službe u Oružanim snagama Armije BiH, roditelji šehida i poginulih boraca, djeca šehida poginulih boraca koja su bez oba roditelja i nezaposlene supruge šehida i poginulih boraca, mlađe od 45 godina, ostvaruju pravo na odgovarajući stan na području Kanton Sarajevo. U ostvarivanju ovog prava formiraju se liste korisnika koje svoje stambeno pitanje rješavaju, prvenstveno, u odnosu na dinamiku stambene izgradnje, a koju, između ostalog diktiraju i sredstvaza ovu namjenu odobrena svake budžetske godine, a obzirom da je u odnosu na potrebe ova dinamika veoma spora, u praksi su ćesti slučajevi da korisnici i ne dočekaju ostavrivanje ovog prava, npr. roditelji šehida ili teško oboljeli RVI umru prije useljenja u stan. Obzirom da je cca 413 korisnika koji imaju pravo riješiti stambeno pitanje na ovaj način iniciram da Vlada Kantona, kroz kreditno zaduživanje, ušto kraćem roku riješi ovo pitanje i onda sukcesivno kroz naredne godine iz budžeta vraća kredite, kako bi se stanovi obezbjedili korisnicima dok su još živi.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja

Zukić Amir,

Saziv: 2010-2014
23.11.2011

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Udruženje „Sarajevo-taxi“, njegovi članovi, uvijek su se rado odazivali na humanitarne akcije, pružali pomoć sugrađanima i organizacijama, uvijek, kada je to bilo
potrebno. Članovi udruženja posebno su ponosni na svoje učešće u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u toku kojeg je i poginulo 144 taxi vozača, a veliki broj članova Udruženja ostali su invalidi sa procentima invalidnosti do 100 %. Nadalje, jedan broj članova Udruženje su nosioci najvišeg raznog priznanja „Zlatni ljiljan“, a prepoznatljive su aktivnosti članova udruženja na pružanju usluga prevoza građana opkoljenog Sarajeva kada je to bilo najpotrebnije. Budući da je naša obaveza da čuvamo sjećanje na borce i patriote koji su branili državu BiH, a posebno da čuvamo sjećanje na naše šehide i poginule borce koji su svoje živote ugradili u temelju ove države,
kojima nesporno pripadaju i taxi vozači, predlažem da se podigne spomen obilježje – spomen ploča na jednoj od sljedećih lokacija.
-Ulica Azize Šaćirbegović broj 96 – zelena površina lijevo ili desno od Taxi doma;
-Taxi stajalište „Baščaršija“ kod česme;
-Veliki park – do Spomenika poginuloj djeci Sarajeva.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona