Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Konjo Hadžan,

Saziv: 2010-2014
28.06.2011

5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se pokrenu aktivnosti na uvođenju rasvjete na lokaciji Gornji Nebočaj kako bi djeca mogla pohađati školu bez straha i pod istim uslovima kao i njihovi vršnjaci u gradu.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Da se do naredne školske godine obezbijede minubus ili kombi linija na relaciji Semizovac – Gornji Nebočaj u Opštini Vogošća obzirom da 30 Romske djece iz Gornjeg Nebočaja redovno pohađa školu u Semizovcu, a pri tome, svakodnevno pješaće 4 - 4,5 kilometra“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Dana 22.06.2011. godine, oko 14,30 sati na tramsvajskoj stanici Marijin Dvor desio se incident gdje je intervenisala policija Policijske uprave Centar Sarajevo, da li je ministar MUP-a Kantona upoznat sa tim događajem, da li je tom prilikom bilo upotrebe sile od strane policije obzirom da je jedan od učensnika tog incidenta, nakon upotrebe sile od strane policijskih sana zadržan na hospitalizaciji u Kliničkom centruUniverziteta u Sarajevu, a druga osoba, ženskoga pola, poslije pružene ljekarske pomoći puštena je kući?

Odgovor:

U vezi sa navedenim izvršene su odgovarajuće provjere te je sačinjena informacija o kompletnom događaju koji se desio dana 22.06.2011.godine u ulici Maršala Tita do broja 1, općina Centar Sarajevo.
U prilogu akta dostavljamo Vam navedenu informaciju, kao odgovor na poslaničko pitanje poslanika Konjo Hadžana.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Konjo Hadžan,

Saziv: 2006-2010
28.06.2011

5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da se do naredne školske godine obezbijede minubus ili kombi linija na relaciji Semizovac – Gornji Nebočaj u Opštini Vogošća obzirom da 30 Romske djece iz Gornjeg Nebočaja redovno pohađa školu u Semizovcu, a pri tome, svakodnevno pješaće 4 - 4,5 kilometra“.
„Da se pokrenu aktivnosti na uvođenju rasvjete na lokaciji Gornji Nebočaj kako bi djeca mogla pohađati školu bez straha i pod istim uslovima kao i njihovi vršnjaci u gradu.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Mehmedić Besim,

Saziv: 2010-2014
28.06.2011

5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Šta će Vlada Kantona Sarajevo poduzeti po pitanju subvencioniranja socijalno najugroženijih kategorija stanovništva Kantona, povodom nove odluke o povećanju cijene utroška električne enrgije“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Pećanac Nermin,

Saziv: 2006-2010
28.06.2011

5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Budući je veliki broj djece ostalo ne upisano u srednje škole, zbog limitiranog broja polaznika, Vlada i Ministarstvo obrazovanja Kantona bi trebali još jednom preispitati upisni plan u srednje škole u Kantonu Sarajevo.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Pećanac Nermin,

Saziv: 2010-2014
28.06.2011

5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li je i po kojim propisima regulirano nošenje tablica koje služe kao identifikacija taksi vozilima budući je u Kantonu Sarajevo evidentno da pojedini taksi vozači imaju takvu vrstu tablica dok drugi koriste obične tablice koje koriste vlasnici osobnih motornih vozila?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Pindžo Mirsad,

Saziv: 2010-2014
28.06.2011

5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se poslanicima dostave nalazi nadležnih organa, inspekcije, PPZ i dr. o eventualnom kršenju Zakona od strane Školskog odbora JU OŠ „Zaim Kolar“ Dejčići.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Da li je Školski odbor JU OŠ „Zaim Kolar“, Dejčići, u skladu sa Zakonom, donio odluku o imenovanju direktora navedene javne ustanove za naredni mandatni period?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

„Da li je tačno da je ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo pokrenuo aktivnosti za smjenu Školskog odbora ove javne ustanove i imenovanje v.d. direktora te ukoliko je odgovor pozitivan, na osnovu čega je ministar pokrenuo te aktivnosti“?

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Rađo Dževad,

Saziv: 2010-2014
28.06.2011

5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Po kojim zakonskim propisima i kriterijima se iz Budžeta Kantona Sarajevo obezbjeđuju sredstva Veterinarskoj stanici Kantona Sarajevo“, pa je 900.000. KM dato u 2010. godini?“
„Sa koliko finansijskih sredstava Kanton Sarajevo učestvuje u preventivnom cijepljenju i dijagnostičkom ispitivanju životinja, što je od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, kao i u podmirenju troškova za umjetno osjemenjavanje krava i mastitis test?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Vajzović Hanka,

Saziv: 2010-2014
28.06.2011

5. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li je nekom pratećom legislativom obuhvaćena ili tretirana mogućnost da student prelazi sa jednog modela na drugi, sa 4+1 na 3+2 u toku studiranja odnosno da nakon trogodišnjeg dodiplomskog, doda još jednu godinu, četvrtu, na nekom fakultetu koji ima četverogodišnji program odnosno da se student sa trogodišnjeg dodiplomskog upiše na drugi fakultet na samo jednu godinu izdvojenu, ne u prvu godinu mastera, nego izdvojenu, onu drugu, petu godinu studiranja, i praktično samo na osnovu broja kredita napr.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Alić Haris,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„U kojim segmentima, odnosno kriterijima je ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo uveo izmjene kriterija za upis učenika u srednju školu?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Backović Zaim,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Kolika su ukupna vanbudžetska primanja Zavod za javno zdrastvo Knatona Sarajevo kao budžetskog korisnika čijih se 80% ukupnih prihoda izmiruje iz Budžeta Kantona Sarajevo i i koji je način njihove raspodjele?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

„Da li poslanici u Skupštini Kantona koji su se profesionalizirali, radno vrijeme provode u skladu sa zakonskim propisima,konkretnije, da li se vode na evidenciji prisustva na poslu sa punim radnim vremenom, da li se ta evidencija dostavlja osobi koja potpisuje isplatu redovnih primanja profesionalnih poslanika i dr.“

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Čardžić Damir,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Da se uspostave polazene osnove za uključivanje svih relevantnih aktera u rješavanje problematike komunalni predmeta koji se vode kod Općinskog suda u Sarajevo u predmetu naplate potraživanja tj. da se aktueliziraju već predložene preporuke za rješavanje ovih predmeta.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Hodžić Sabahudin,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Postoje li propisane procedure za liste čekanja za ultrazvučne dijagnostičke i terapeutske usluge ambulantnih pacijenata, a ukoliko nemaju bilo bi uputno propisati ih budući građani jako dugo čekaju na ovu medicinsku intervenciju.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Kojović Predrag,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Kakvo je izjašnjenje Odbora za etička pitanja Univerziteta u Sarajevu na upit koji je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo uputio ovom odboru a povodom skandala navođenja na prostituciju studentica Pravnog fakulteta od strane profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Postoji li način da se djeci kojoj predstoji upis u srednju školu, a kojem predhodi polaganje prijemnog ispita, koja na dan prijemnog ispita neće moći, iz nekih opravdanih razloga pristupiti, na taj dan, polaganju prijemnog ispita omogući neka alternativa, mogučnost da polažu prijemni ispit“?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

„Da li postoji mogućnost usaglašavanja u dijelu nomenklature zanimanja Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona?“
Elaborirajući razloge postavljanja pitanja, poslanik Konaković upućuje na jedan pravni problem, konkretizirajući ga slučajem da je osoba završila Islamski teološki fakultet u Zenici, stekla zvanje socijalnog pedagoda, obavila pripravnički staž u OŠ Čengić Vila u Kantonu Sarajevo, a ne može polagati stručni ispit zbog toga što Kanton u nomenklaturi zvanja ne tretira zvanje „socijalni pedagog“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zašto ste aktom, upućenim dana 22.04.2011.godine, svim osnovnim i srednjima školama sa Vašim stavom i odlukom o ocenjivanju učenika iz predmeta vjeronauka, gdje se poziva na odrednice člana 9. Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, djecu koja su u ovoj školskoj godini upisali (izabrali) vjeronauku kao obavezan predmet i za pohađanje i ocjenjivanje doveli u disriminatorski položaj u odnosu na onu djecu koja nisu pohađala ovaj predmet?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Konjo Hadžan,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da se ljekarima porodične medicine omogući pisanje recepata za hronične bolesnike na tri mjeseca kako bi se omogučilo ovim bolesnicima da manje čekaju u dugim redovima pred ordinacijama ljekara porodične medicine.“

Odgovor:

Prijedlog Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Kantona Sarajevo, u okviru koje su bile razrađene i definisane odredbe i način propisivanja lijekova za hroničnu trajnu terapiju na period od tri mjeseca, čime bi se osiguranicima Kantona Sarajevo osigurao komfor te smanjile gužve u ambulantama je bila upućena Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje u septembru mjesecu 2010.godine.

Posebno se cijenila potreba uvođenja i definisanja ponovljenog recepta čime se osiguranicima Katona Sarajevo, po prvi put u istoriji bosanskohercegovačkog zdravstva obezbjeđuje terapija za trajna i hronična...

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Da se ljekarima porodične medicine omogući pisanje recepata za hronične bolesnike na tri mjeseca kako bi se omogučilo ovim bolesnicima da manje čekaju u dugim redovima pred ordinacijama ljekara porodične medicine.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Mehmedić Besim,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Da se onemogući parkiranje na uglovima ulica u općini Centar, Jezero-Kemalbegova, Kemalbegova-Hasana Kikića, Hsana Kikića – Danijela Ozme i Danijela Ozme – Jezero, tako što bi se postavile barijere i postavilo ogledalo u Kemalbegovoj ulici, na raskrsnici sa Ulicom Jezero.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Da se u Zavodu zdravstvenog osiguranja kao i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dosljedno primjenjuje zakonska regulativa te da u tom smislu Vlada i nadležno ministarstvo Kantona pojačaju kontrolu rada u istim.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona