Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Senad Hasanović,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Da li je Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznato sa problemima koje u svom radu ima Udruženje civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo ?
• Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti mjere podrške radu pomenutog udruženja, te sprečavanju samovolje pojedinaca u očitom pokušaju manipulacije nad ovom kategorijom stanovništva i ostvarenja lične koristi uz najgrublje sprečavanje svake vrste kontrole nad utroškom sredstava udruženja ?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ko su članovi Operativnog tima za sanaciju deponije Smiljevići

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

1. Koliko je žena imenovano za direktorice javnih preduzeća?

2. Koliko je žena predsjednica Upravnih odbora, a koliko Nadzornih?

3. Koliko je žena imenovano za povjerenice u Skupštinama preduzeća?

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Vedran Jakupović,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U vezi prijave inspekciji direktora Osnovne škole Malta.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje u vezi zaključaka sa stručnog savjetovanja za predmet bosanski jezik/srpski jezik/hrvatski jezik i književnost.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu za uključivanje Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih i Ministarstva kulture i sporta KS u organizaciju Manifestacije odbrana BiH Igman od naredne godine kao podrška Ministarstvu za boračka pitanja.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

- Zašto još uvijek nema konkursa za mobilne stručne timove? Škole čekaju, vise od 400 učeničkih IPP-ova sa medicinskom dokumentacijom čeka a Centri su još uvijek blokirani.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje u vezi subvencija za vrtiće.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

-”Ponavljam inicijativu za rekonstrukciju i asfaltiranje Apelove ceste od ulice Dolovi do cilja Bob staze. “

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu za postavljanje usporivača saobraćaja, oznake škola i stacionarnog radara na dionici Južne longitudinale, ulica Zagrebačka kod Šumarskog fakulteta na isti način na koji je to urađeno u ulici Terezija.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastuoničko pitanje u prilogu

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

- “Molim Vas da mi se dostavi informacija da li je urbanističkim planom na Velikom polju na Igmanu planiranja izgradnja strelišta za BIATLON. Ako nije, zašto nije obzirom da je riječ o nordijskoj olimpijskoj planini.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Općina Hadžići, Vlada Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pristupe izradi online vodiča za pacijente i korisnike, koji će obuhvatiti sve potrebne informacije o tome šta su prava i obaveze korisnika, kao i administrativni vodič za nove i potencijalne korisnike.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se pod hitno, koristeći sva raspoloživa sredstva, primjenjujući i mijenjajući zakonska i druga rješenja, konačno stane u kraj otvorenom i organiziranom kriminalu koji se dešava u Sarajevu, posebno na Baščaršiji i drugim turistički atraktivnim lokacijama u našem gradu, a tiče se džeparenja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se pristupi izradi projektnog prijedloga za adaptaciju i revitalizaciju pijačnog prostora Telali na Baščaršiji, kojim upravlja KJKP Tržnice-pijace Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za planiranje i izgradnju bus stajališta za turističke autobuse i turiste.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Studentski park Goran Čengić

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Sistematizacija radnih mjesta u zdravstvu

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa za uvođenje granta za podsticaj samozapošljavanja za osobe srednje starosne dobi.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izradu Strategije razvoja turizma u Kantonu Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa za objavljivanje elektronskog vodiča za osnivanje biznisa na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Zvonko Marić,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na izgradnju I transferzale

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo