Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Procjenjuje se da dug KJKP Park iznosi i do 13 miliona KM. Zbog neplaćanja poreza, u minusu je devet miliona. Od toga glavnica iznosi tri miliona, a šest miliona su zatezne kamate.
• Prošle sedmice je Vlada KS morala intervenisati u cilju deblokade računa sa preko milion KM.
• Postavljam pitanje svima nama, a i resornim institucijama, do kada će ovakve situacije prolaziti ispod radara nadležnih pravosudnih institucija, jer je ovdje više nego jasno kako su jedini koji sve moraju platiti građani KS kao poreski obveznici, dok se vinovnici sepure po Sarajevu.
• Tražim od resornog ministra da pokrene sve zakonom predviđene aktivnosti za utvrđivanje odgovornosti za ovakvo stanje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Ovih dana čitamo u medijima tvrdnje Filmskog centra Sarajevo o pokušaju nelegalnog preuzimanja ovoga javnog preduzeća na Jagomiru.
• Spominje se da iza tog zahtjeva stoji Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo.
• S obzirom da se radi o veoma važnom pitanju iz oblasti imovinskih odnosa, a tu je i pitanje nacionalne kulturne baštine, upućujem zahtjev da se Pravobranilaštvo izjasni o ovome predmetu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Pravobranilaštvo KS

Senad Hasanović,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Koliko uposlenih ukupno ima JU Studentski centar, te koliko je od ukupnog broja uposlenih angažovano u Studentskom naselju Bjelave, a koliko u Studentskom domu Nedžarići ?

• Molim za potpunu informaciju koliko je radnika u stalnom radnom odnosu, na određeno vrijeme i prema ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, te kolika je popunjenost JU Studentski centar u odnosu na važeću sistematizaciju ?

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se omogući nastavnicima zaključivanje ocjene učenicima sa najvise 10% neispunjenog fonda sati u slučajevima opravdanog odsustva nastavnika kada se na vrijeme uobičajenom procedurom nije mogla naći zamjena, a sve u cilju kako učenici ne bi morali polagati predmetni ispit što je propisano po sadašnjem Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo naloži Inspektoratu Kantonalne uprave civilne zaštite provođenje vanrednog pregleda stanja sistema protivpožarne zaštite u zgaradama kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo, te o rezultatima i eventualno potrebnim mjerama izvjesti Skupštinu Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za uređenje autobuskog stajališta na Gradskom groblju Vlakovo.

Proslijeđeno:
KJKP Pokop
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se iznađe lokacija i urade tipski objekti za prodaju suvenira i ostalih artikala na Vrelu Bosne”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA KS

Vedran Jakupović,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Velešići, ulica Velešići od 146, lokacija Strelište i priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu.

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

“U kojoj je fazi pošumljavanje Čoline Kape koje je najavljeno za jesen ove godine?”

Proslijeđeno:
JU Zaštićena prirodna područja

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• U kojoj je fazi realizacija rekonstrukcije obdaništa "Bulbuli"?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

• Molim vas da mi dostavite evidenciju prisustva zastupnika/ca u Skupštini Kantona Sarajevo na sjednicama Kolegija i radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Služba za skupštinske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za sanaciju fasade obdaništa Slavuj, JU "Djeca Sarajeva".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, u skladu sa Statutom KCUS insistiraju na zaključenju ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze suosnivača.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se pokrene procedura izrade detaljne prostorno - planske i projektne dokumentacije kako bi se prostor Barica uredio i oplemenio, te bio u potpunosti iskorišten u svrhu za koju je namijenjen u punom kapacitetu (kao sportsko - rekreativna i izletnička zona).

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za uvrštavanje programa edukacije znakovnog jezika kao namjenske stavke u budžet Kantona Sarajevo za 2020 godinu”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za formiranje i proširenje desne izljevne saobraćajne trake u ulici Envera Šehovića, pravac zapad-istok”.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Imajući u vidu da su završeni radovi na izgradnji šetnice na lijevoj obali Miljacke od mosta Ars Aevi do ulice Topal Osman-paše u dužini od 1200 metara, te s obzirom da je Kanton Sarajevo sufinansirao projekat molim da mi se dostavi informacija da li je i koliko iz budžeta Kantona Sarajevo uplaćeno Općini Novo Sarajevo za realizaciju ovog projekta.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za usvajanje Programa raspodjele finansijskih sredstva za 2020.godinu za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za provođenje i preispitivanje provođenja obaveza iz poglavlja IX Zakona o upotrebi znakovnog jezika u KS (tj. Članova 25, 26, 27, 28 i 29)”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Da li su izvorišta vode u Kantonu Sarajevo u svom obuhvatu zaštićena od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom, te drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Zvonko Marić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zahtijev upućen inspekciji na postupanje

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Požar na adresi Grbavička 6a

Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inspekcijski nadzor u ulici Stupska 19

Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona