Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi pitanje da li je kurikularna reforma usklađena sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Inicijativa koju upućujem u ime građana sa ciljem njihove zaštite od mogućeg ponavljajućeg fizičkog napada od strane osobe zakoje postoje indicije da je ustatusu beskućnika i stanja socijalne potrebe u smislu institucionalnog zgbrinjavanja neophodne skrb

Proslijeđeno:
JU Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz i revizija utrošenih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za izradu i realizaciju kurikularne reforme. Tražim da mi se dostave ugovori članova radnih tijela koji su radili na kurikularnoj reformi.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde rezultati evaluacije Pilot programa podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Je li provedena analiza uspješnosti programa

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da mi dostavi info o broju inspekcijskih nadzora Inspektorata pojoprivrede, vodne i šumarske inspekcije nad šumskim radovima u Šumskogospodarskom području "Trnovsko" sa sažetim pregledom inspekcijskih nalaza u posljednje tri godine.
Molim Kantonalnojavno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da mi dostavi:
-REalizaciju plana sječe, plana proizvodnje šumskih drvnih sortimenata te plana šumsko uzgovjnih radova, zaštite šuma i investicija shodno važećoj Šumskoprivrednoj osnovi za Šumskogospodarsko područje "Trnovsko" zaključno sa danom upućivanja zastupničkog pitanja;
-Opravdanost sječe u odjelu 8 Šumskogospodarskog područja "Trnovsko", aktuelne parametre prodaje i plan šumsko-uzgojnih radova.
Molim Ministarstvo privrede KS da me informiše:
-Da li je
Općinsko vijeće Općine Trnovo dalo pozitivno mišljenje na važeću Šumskoprivrednu osnovu za šumskoprivredno područje "Trnovsko",
-Da li je bilo primjedbi na implementaciju iste od strane navedenog organa i na šta su se konkretno odnosile ukoiko ih je bilo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uspostavi registar nelegalnih objekata u Kantonu Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Kako Kanton Sarajevo u kišnim periodima ima ozbiljne probleme sa začepljanjem kanalizacionih objekata zbog čega imamo poplavljene ulice, kolaps u saobraćaju, a nerijetko i izlijevanje otpadnih voda što ugrožava zdravlje stanovništva, neophodno je hitno osigurati sredstva za nabavku vozila za čišćenje i pročepljavanje kanalizacionih objekata. Molim da se prioritetno osiguraju sredstva za nabavku specijalnog vozila manjih gabarita i mase, kako bi se osiguralo neometano čišćenje kanalizacionih objekata Baščaršije i uskih ulica padinskih naselja koja su, zbog nedovoljnog broja vozila, najugroženija.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi ko prodaje lijekove na auto pijaci u sarajevskom naselju Stup i odakle mu tolike količine lijekova

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je u Hrvatskoj broj oboljelih od velikog kašlja (hripavca) prešao hiljadu, a da smo u Mostaru nažalost imali i smrtni ishod kod bebe, molim da mi se dostave detaljne informacije?

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS

Muamer Bandić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od rukovodstva Skupštine Kantona Sarajevo da u što kraćem roku a najkasnije u ponedjeljak 25.12.2023. godine zakaže hitnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo na temu zagađenost zraka u Kantonu Sarajevo.

Proslijeđeno:
Kolegij Skupštine

Samir Avdić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Molim informaciju o eventualnim (aktuelnim) planovima uprave KJP Skunderija za građevinsku rekonstrukciju dijela kompleksa Skenderije, posebno na (neprovjerenu) informaciju koja se pojavila u javnosti a u vezi sa navodnom Odlukom o...

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 05-04-328-42/24 od 03.05.2024. godine

Proslijeđeno:
KJP Centar "Skenderija" doo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi izradi video i promo materijala koji će prikazati put otpada od trenutka kada domaćinstva vrše razdvajanje otpada pa sve do iznošenja u specifično označene kontejnere, uključujući jasan put otpada do momenta recikliranja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za izmjene Zakona o koncesijama Kantona Sarajevo i Zakona o prostornom planiranju Kantona Sarajevo kojim bi se fizičkim licima ubrzao i pojednostavio postupak izgradnje solarnih elektrana na postojećim krovovima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se unaprijedi Akcija proljetnog čišćenja KS u svrhu poticanja građana na odgovorno postupanje s otpadom na način da se otpad razvrstava u pravilno označene kese te obezbjeđivanjem adekvatne infrastrukture tokom navedene akcije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća, proizvođače proizvoda od voća i povrća, drugih tradicionalnih proizvoda..

Proslijeđeno:
KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u pomenutimzavodima obezbjedi izgradnja kapaciteta uposlenih za energetsko certificiranje i zeleno certificiranje objekata

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo uvedu reciklomati radi unapređenja ekološke svijesti i odgovornosti kod osnovaca prilikom recikliranja otpada

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

Vedrana Vikić Musić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za imenovanje stručnog Tima sa zadatkom da izvrši analizu, te dostavi prijedloge koji će obuhvatiti kratkoročne i dugoročne mjere u cilju poboljšanja sigurnosne situacije u KS..

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

imenovanje stručnog Tima sa zadatkom da izvrši analizu, te dostavi prijedloge koji će obuhvatiti kratkoročne i dugoročne mjere u cilju poboljšanja sigurnosne situaciju u Kantonu Sarajevo, te konkretne prijedloge u smislu uspostavljanja sistemskog rješenja i implementiranja dobrih praksi, te izmjene zakonske regulative (pooštravanje kazni, sa posebnim naglaskom na višestruke povratnike u vršenju prekršaja i krivičnih dijela i dr.).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno: