Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2010-2014

Zastupnik

Čardžić Damir,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Šta se događa sa statističkim podatcima na zvaničnoj web stranici Skupštine Kantona Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Svjedoci smo da na području Kantona Sarajevo veliki broj rasvjetnih tijela ne rade. Moja pretpostavka je da su izgorile sijalice i da to ne predstavlja neki veči kvar. Ko je odogovaran za kontrolu i servisiranje tj održavanje javne rasvjete u Kanton Sarajevo? Kako da isti kvalitetnije obavljaju svoj posao? Ja znam kod mene u ulici Trg sarajevske olimpijade ispred mojih vrata evo mjesec dana ne radi ni jedna od tih žarulja. Da ne goovrim sada, primjera mogu da dam takvih mnogo po Kantonu Sarajevo a znate d ami kao građani to plaćamo pa bih ja to sada resornom Ministarstvu postavio pitanje da se to malo ažurnije radi ili neko ko to radi ne obavlja to sigurno kvalitetno u punom kapacitetu“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Crnogorac Branislav,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Predlažem tematsku sjendicu za rješavanje dugogodišnjeg problema Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. S obzirom da tim ljudima niko ne pruža ruku a da je oni pružaju svima u najtežim momentima. Profeisonalna vatrogasna brigada zadnjih 15 godina se susreće sa problemima kako vezanim za starost uposlenih, odnosno nedostatak mlađih osoba, preko loše opreme, oskudnog voznog parka. Prosjek godina uposlenika kod njih je 45 godina, što je uveleiko premašilo sve standarde. Oni imaju sedam vozila za rad na visinama, ali ni jendo nije ispravno, odnosno ni jedno nema atest i ta vozila su iz 1970 godine. Civilna zaštita je u zadnjih godinu i po kupila šest vozila ali kako uposlenici kažu ta vozila su na terenu neipotrebljiva. Ti hrabri ljudi nemaju čim raditi, nemaju u čemu raditi i rizik je ogroman ali niko do naših građana kada okrene 123 naveden problem ne osjeti. Stoga smatram da na treba tematska sjedinca da vidimo šta su gorući problemi i na koji način se to može premostiti dok još ima vremena.
Imam jedno pitanje. Pitanje iako smo usvojili odluke o kupovini stanova po povoljnijim uslovima na proteklim sjednicama. Dakle kupovina stanova pod povoljnim uvjetima za mlade, zahtijevam da Socijalno ekonomsko vijeće putem resornog ministarstva sada naknadno da mišljenje na povoljnost pri kupovini stanova za mlade i da mi ga dostavi u pisanoj formi. Odnosno zahtijevam da Socijalno ekonomsko vijeće napravi kalkulaciju koliko će u konačnici, odnosno koliko bi trebao koštati stan od hajde recimo 50, 60, 70 i više metara kvadratnih za mlade ljude po navedenim uslovima, odnosno kako mi to volimo reći pod povoljnim uvjetima, a ja ću reći da to uistinu nisu povoljni uvjeti bar po nekim mojim kalkulacijama“.

Proslijeđeno:
Profesionalna vatrogasna brigada

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo“?

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u programskim aktivnostima za 2013. godinu predvidjelo donošenje Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo.
Komisija koja je formirana u Ministarstvu je utvrdila Nacrt zakona o obrazovanju odraslih i isti uputila Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.
Nakon što je Nacrt Zakona usvojen od strane Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je spomenuti materijal uputila u javnu raspravu relevantnim pravnim subjektima koji provode obrazovanje na području Kantona Sarajevo, a zainteresovani su i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi se dostave kriteriji, ako postoje, na osnovu kojih se sportskim udruženjima odobrava da izdaju potvrde-certifikate o završenoj obuci u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja (sportskog i lovačkog).

Takođe tražim da mi se iz svih policijskih uprava dostave sljedeći podaci:
- koja sportska udruženja (streljački klubovi) izdaju navedene potvrde-certifikate,
- da li posjeduju sve ljudske, materijalne i tehničke resurse za izdavanje takvih certifikata-potvrda (certificirani treneri-instruktori, strelište, oružje, municija itd) i čime to dokazuju, odnosno kako to MUP utvrđuje.
- na koji način se kontroliše da li je neko lice koje traži dozvolu za oružje i završilo obuku u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja?

Odgovor:

ODGOVOR:

Članom 20. stav (3) tačka b) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10) je kao poseban uvjet za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja propisano da lice raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja. Članom 21. stav (4) pomenutog Zakona je propisano da se navedeni posebni uvjet dokazuje za lovačko i sportsko oružje – potvrdom sportske streljačke organizacije sa područja Kantona Sarajevo, a za kratko vatreno oružje...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Potaknuti obraćanjem Zbora studenata fakulteta grupacije medicinskih nauka, u ime
Kluba Zastupnika SDP-a u Skupštini Kantona Sarajevo pokrećem inicijativu za
izmjenu Zakona o visokom obrazovanju i to:
Člana 79. (Retroaktivna primjena), stava (2) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:43/08, Prečišćeni tekst, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/10) u dijelu koji se odnosi na obavezu da se započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015. godine, na sljedeći način:

U Članu 79. (Retroaktivna primjena), na kraju stava (2) nakon teksta: „do 30.09.2015. godine.“ umjesto tačke dodaje se zarez i novi tekst koji glasi: „ a studenti fakulteta medicinske grupacije nauka do 30.09.2017. godine“.

OBRAZLOŽENJE:

- ciklus studija na fakultetima medicinske grupe nauka po starom nastavnom planu i programu je za jednu do dvije godine duži od ciklusa studija na većini fakulteta društvenih i prirodnih nauka, što zakonodavac nije uzeo u obzir prilikom određivanja krajnjeg roka završetka započetog studija i čime se studenti ovih fakulteta dovode u neravnopravan položaj u odnosu na studente ostalih fakulteta. Zakon o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj propisuje da studenti upisani na osnovne četvorogodišnje studije prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu završiti ove studije prema započetom planu i programu studija, najduže do kraja 2014/15. godine, osim studenata upisanih na osnovne studije u trajanju od pet ili šest godina koji mogu završiti ove studije najduže do kraja akademske 2017/18. godine. Iz prethodne činjenice vidljivo je različito tretiranje istog problema i pored iskazanog opredjeljenja za harmonizacijom zakonskih odredbi i jednakopravnosti građana na nivou cijele Bosne i Hercegovine, pri čemu je od strane Republike Srpske uvažena činjenica različite dužine trajanja studijskog ciklusa;
- obimnost i težina nastavnog plana i programa;
- značajan udio praktičnog rada u nastavnom procesu, sa striktnom obavezom prisustva na svim oblicima nastave,
- većina fakulteta na Univerzitetu su, po našim saznanjima, ovoj kategoriji studenata omogućili tzv. „bezuslovni studij“ i prelazak u narednu godinu studija bez obzira na broj položenih ispita, što je na fakultetima medicinskih nauka praktično neizvodivo i kontraproduktivno iz potpuno jasnih razloga;
- značajan broj studenata koji bi bili pogođeni ukoliko se ne izvrši predložena izmjena Zakona, po našim prelimanarnim podacima radi se o više od 400 studenata na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu;
- evidentan deficit kadrova sva tri usmjerenja na nivou Bosne i Hercegovine koji se, imajući u vidu sadašnja kretanja u društvu i izražen odliv kadrova prema zemljama Evropske unije, može samo produbljivati;
- donošenje predmetne izmjene zakona ne uzrokuje izdvajanje značajnijih finansijskih sredstava, obzirom da se radi o završnim godinama studija, gdje se najveći dio nastavnog procesa odvija po manjim grupama studenata, bez obzira da li se radi o starom ili Bolonjskom nastavnom planu i programu. Sa druge strane, imajući u vidu veliku podudarnost nastavnih predmeta u oba nastavna procesa, u značajnom mjeri je moguća i organizacija zajedničkih predavanja.

Ovim je obuhvaćena samo medicinska grupacija fakulteta, a po našim sazanjima na pojedinim fakultetima Univerziteta Sarajevo je prisutan isti problem.

Imajući u vidu naprijed iznesene činjenice uvjereni smo da će Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo imati razumijevanja i izaći u susret zahtjevu studenata i u odgovarajućoj zakonskoj proceduri donijeti predloženu izmjenu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Hajdarević Hadžem,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Svi znamo da je dr. Kenan Crnkić direktor ZZO Kantona Sarajevo najavio beskompromisnu borbu protiv korupcije u zdravstvu. Izgleda da je sva ta gormoglasno javljivana beskompromisna borba ishodovala jedino priznanjem Evropskog pokrta u BiH u povodu Dana Evrope za izuzetan doprinos u borbi protiv korupcije i uspostavi vladavine prava. Pitamo se ili pitamo gdje us konkrenti rezultati borbe protiv korupcije u zdravstvu? Ko je i kada procesuiran za između ostalog neprimjereno štancanje recepata za lijekove? Pitamo se imaju li u kantonalnom Ministarstvu zdravstva neposredne informacije pa da se i mi pridružimo čestitkama direktoru dr. Kenanu Crnikuću“?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Hodžić Dževad,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Polazeći od značajnih potencijala Kantona Sarajevo u području turizma ja sam predlagao da Skupština u svoj godinišnji plan uvrsti i jednu tematsku sjednicu posvećenu turizmu. Nisam siguran da li smo to uvrstili i da li ćemo biti s obzirom na sve okolnosti koje su na granici vanrednih, da li ćemo biti u prilici da to realiziramo. Ali ovoga puta posebno imajući u vidu pojačan interes turista za Sarajevo u 2014 godini iz poznatih istorijskih razloga, ja pokrečem iniciajtivu prema Vladi Kantona Sarajevo odnosno nadležnim ministarstvima da pokrenu, rekao bih hitne mjere prema inspekcijskim i drugim nadležnim organima i turističkoj zajednici za regulisanje zakonitog rada turističkih vodiča u Kanton Sarajevo i u gradu Sarajevo gdje u tom području Vlada stihija i gotovo haotično stanje, s obzirom da prema informacijama kojima raspolažem u Kanton Sarajevo regularno radi, a to znači izvršavajući svoje obaveze, takse , poreze i drugo, 23 registrirana turistička vodiča, a njih oko 700, a uskoro možda i 900 jer će 200 novih bitih certificirano, rade bez registracije a to znači i bez ispunjavanja obaveza prema Kanton Sarajevo, kao što i turistički vodići koji dolaze s grupama iz vana, ne ispunjavaju svoje obaveze prema turističkoj zajendici odnosno kantonu. Dakle, inicijativa se sastoji u tome da Vlada inicira, pokrene, zahtjeva strožiju inspekcijsku kontrolu koja bi doprinijela sređivanju stanja u jednom segmentu koji nam je značajan i u promotivnom i u političkom ali prije svega u zakonitom, odnosno finansijskom i privrednom poslovanju u Kanton Sarajevo“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Hodžić Sabahudin,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

:“ Da li postoje propisane procedure za liste čekanja za UZ dijagnostičke i terapeutske usluge ambulantnih pacijenata a ukoliko nema bilo bi uputno propisati budući da građani jako dugo čekaju na ovu medicinsku intervenciju. Tada sam dobio odgovor od Doma zdravlja Kantona Sarajevo koji kažu da proceudre za naručuvanje pacijenata postoji od zavisnosti od vrše pregleda koji je potrebno uraditi. Naime, hitni slučajevi koji su naglašeni od strane porodičnog ljekara primaju se odmah ili u toku dana. UZ djece također spada u prioritet. Ako je prioritet UZ pregled djece koja ćekaju na pregled UZ kičme ili kukova tri do četiri mjeseca, onda je to za pohvaliti. Preporuka ljekara sa klinike Porodilišta je da dijete od šest do osam sedmica treba uraditi UZ kukova. Međutim u Domu zdravlja naruđba za djecu za UZ kukova je od tri do četiri mjeseca,a ista takva je situacija je sa UZ za kičmu. Od KCUS sam tada dobio odgovor da ne postoje liste čekanja za dijagnostički UZ pregled i normalno je da prednost imaju hospitalizirajući pacijenti a ambulantni pacijenti obavljaju UZ pregled na klinici za radiologiju samo u specifičnim slučajevima kao što su muskuloskeletni UZ, kolordopler i UZ pregled kukova. Također ni za ove pacijente ne postoje liste čekanja te im nisu potrebne pisane procedure za liste čekanja dijagnostičkog UZ pregleda. Javlja se i problem kod trudnica nalaz za amniocentezu, nalaz se čeka od 30 do 40 dana, da li zbog nedostatka reagenasa a znamo da ne daj bože kakvih anomalija može se zakasniti sa terapijom ili onim što bi trebalo uraditi. Kašnjenje od 10 dana može biti pogubno. Za sve UZ preglede liste čekanja su preduge. To građani Kantona dobro znaju koji se najavlju za UZ preglede bilo čega. I ovi naši stariji pacijenti čekajući na UZ prije presele na drugi svijet nego što dočekaju da snime ono što trebaju

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Hošić Mujo,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Tri mjeseca su prošla od onih demonstracija 07.02. i dva mjeseca i nešto kako je Vlada vd, i apsolutno niko ništa nije učinio po tom pitanju da se vidi može li se formirati nova Vlada. Nešto je probala Naša sttranka i znate kako je to završilo. Slušam nevjerovatan broj pitanja i ja ne mogu da zaključim da li ovdje postoji parlamentarna većina. Ako je Vlada u tehničkom mandatu jer ja gledam od tačke do tačke očito ovdje postoje nekakve većine ad hock od tačke do tačke. I drugo, ne morate vi meni objašnjavati,. Ne pitam vas, pitao sam sebe. I drugo pitanje ono što je gospodin Radeljaš malo postavio pitanje da mi plaćamo KTV, ne plaćamo. Ja bih volio da mi neko kaže kada su ne govorim o menadžmentu, ona djeca s kantonalne TV koja su gazila preko vremena po ovom blatu primili zadnju plaću“?

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Jurić Mira,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Za upostavljanje Fonda solidarnosti od elementarne nepogode iz maja 2014 godine na nivou FBIH koja bi se finansirala iz doprinosa na plaću u visini od 1 do 2% u narednih deset godina. Obzirom da će štete koje je proizvela elementarna nepogoda, poplave iz maja ove godine, biti izražene u nekoliko stotina miliona KM te da niti jedan budžet u BIH entitetima i kantonima zbog teške ekonomske i političke situacije u cijeloj BIH neće moći sanirati štete i posljedice ovih nepogoda neophodno je uvesti doprinos koji bi se uplaćivao u jedinstveni fond solidarnosti. Sasvim mi je jasno da nema drugi način saniranja šteta osim vlastitih kapaciteta u BIH jer sve pomoći i podrške koje budu došle za ovu namjenu neće biti dostatne ni za desetinu potreba. Najbolje bi bilo da se Fond formira na nivou BIH sa jedinstvenim računoma a gdje bi entiteti, kantoni i gradovi općine imali svoje podračune, no to je stvar političkog dogovora na višim nivoima vlasti. Stoga predlažem da Skupština Kantona Sarajevo donese sljedeći zaključak:
1. Podržava se formiranje Fonda solidarnosti za saniranje šteta i posljedica od elementarnih nepogoda iz maja 2014 godien koji bi se punio iz doprinosa u visi od 1 do 2% od neto plaće svih zaposlenih u FBIH. Od doprinosa treba isključiti one zaposlenike čija primanja u domaćinstvu ne prelaze neto iznos od visine potrošaćke korpe u BIH. Doprinos bi se prikupljao u narednih deset godina i koristio bi se isključivo za saniranje šteta od nepogoda iz maja 2014 godine.
2. Predlaže se Vladi FBIH da predloži Zakon o formiranju Fonda iz prethodne tačke kojom bi se tačno definirao iznos visine doprinosa, način utvrđivanja isplaćivanja štete, prioritete kao i druga pitanja vezana za saniranje šteta od elementarnih nepogoda iz maja 2014 godine.
3. predlaže se Parlamentu FBIH da uputi inicijativu za formiranje ovakvog Fonda na nivou BIH.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Kojović Predrag,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

S obzrim da vjerovatno ste premijeru svjesni pada prihoda koji je već o kojem već čujemo izvještaje sa federalnog nivoa u iznosu od možda čak 80% vi znate da vas ovaj Zakon o budžetima FBIH i članovima 21, 22, 23. obavezuje da reagujete na to.Ja znam da ste vi i u toku ranijih mandata Vlada reagovali na to ali su se premijeri oglušivali na vaša upozprenja. Sada iammo tu sretnu okolnost da ste vi odlukom gđe Mirjane Malič i premijer Vlade i ministar finansija i znači imate sada period u kojem morate donijeti odluku o obustavi izvršenja budžeta i onda eventualno o rebalansu. Pa me zanima zaista mislim da bi bilo važno za građane i za ovu skupštinu da nas na neki način redovno informišete o stanju prihodovne strane našeg budžeta koja je i onako kao što smo imali priliku čuti tokom diskusija kada smo usvajali budžet vrlo upitna i preambiciozna“.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Papo Edina,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Kada će se jedan od centralnih dijelova grada Sarajeva, a radi se o ulici Ferhadija, širi dio Baščaršije, kao egzotični mamac za turiste, dovesti u red i pospremiti od invazije i terora prosjaka. Drugo pitanje glasi: KO su ljudi, da li igdje postoji ikakva evidencija, ko su ljudi koji svakodnevno na ovim lokacijama prose? Mi vidimo da su to očigledno socijalni slučajevi, da su to bolesni ljudi, da su to ljudi kojima je potrebna pomoć, koji godinama dolaze na ove lokacije, vidimo čak i djecu na koje motre određene osobe kako se građani prema njima ophode, dakle godinama dolaze, godinama građani udjeljuju pomoć ili sadaku. Kome se odnosi taj novac? Čak vidimo i žene sa malom djecom, bebama. Zašto ovo pitam? Zaista postoje mnoge pritužbe naših građana i stranaca da ne mogu mirno normalno šetati ovim dijelom grada, ne mogu posjećivati kulturno istorijske spomenike itd. Podsjećam ove godien su važne obljetnice. 100 godina obilježavanja od 1. Svjetskog rata. Mnogi projekti sporta i kulture su vezani za ovaj dio godine. Dakle zar je moguće da niko od ministarstava ne može barem ova udarna četiri mjeseca od juna do septembra sprovesti određenu akciju? Da li se tim ljudima može pomoći? Da li ih možemo pomaknuti iz ovog dijela grada? Da li ih možemo nahraniti smjestiti u određene ustanove? Pitam i samo mi nemojte odgovoriti da je za to nadležna opština. Sarajevo je prijestolinica, bio i ostat će, Sarajevo je grad ustoličen još od 15. vijeka. Čija je on nadležnost? Molim vas, mi koji ovdje živimo, koji predstavljamo našu državu i naš grad ponekad se crvenimo jer nismo u stanju riješiti problem koji sve sredine imaju. Od bogatih do manje bogatih. Od država u razvoju do onih koji su to davno završile. Molim vas mislim da je ovo ozbiljan problem i da se ovome treba posvetiti ozbiljna pažnja. Zaista mnoge strane kompanije TV snimaju ove ljude. Ja ne znam koliko ste vi u situaciji da prolazite Ferhadijom, ali tamo postoje ljudi koji su polugoli, prose. Stravičnu sliku dajemo jedne prijestolnice“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Radeljaš Esed,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

. Šta se dešava sa zgradom na Marindvoru, koja se zove AL Shidi? Zašto se ne izdaju dozvole, odnosno upotrebne dozvole? Kruže priče kako cijevi neke nisu postavljene, nisu po zakonu, nisu ovakve,t akve. I bojim se da investitori, tako reci vanjski će napustati ovu zemlju i ne ulagati više kapital u našu zemlju. A pouzdano imam informaciju da ta osoba će graditi još ualgati u grad Sarajevo, samim tim će uposliti naše firme i naše radnike. Potrebno bi bilo. I to tražim da mi se usmeno odgovori.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Zeković Enes,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Da li je predviđeno kao tačka dnevnog reda rebalans budžeta Kantona Sarajevo za 2014 godinu, vodeći računa o njegovoj izjavi već na prethodne dvije sjednice da je priliv sredstava sveden na 30% od ukupnog prijašnjeg priliva tako da mislim da bi bilo neophodno da imamo kao tačku dnevng reda rebalans budžeta.
I pokrenut ću zastupničku inicijativu u svoje lično ime i u ime sindikata komunalne privrede, tj na sastanku Foruma održanog 28.05.2014.godine gdje su prisustvovali pojedini zastupnici premijer Vlade, resorni ministri i predsjednici NO, komunalne privrede, direktori i predstavnici sindikata gdje su donijeli određene zaključke.
1. Zahtjevamo da se Skupština Kantona Sarajevo za sljedeću sjednicu dostave zaključci sindikata foruma održanog 03.03.2014.godine. i zahtjeve 11.02.2014. godien koji će biti predmet rasprave na istoj.
2. kladu sa kolektivnim ugovorom Kantona Sarajevo zahtjevamo redovnu isplatu plata uposlenika komunalne privrede, uplatu doprinosa PIO / Mio sa svim komunalnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo sa posebnim osvrtom na Gras i Park.
3. Zahtijeva se da se ispoštuju zaključci sa sastanka Skupština Kantona Sarajevo održanog 23.12.2013 godine.
4. JKP Kantona Sarajevo po hitnom postupku treba da organizuju zajednički sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo i vladom Kantona Sarajevo, s jedne strane s druge strane NO i UO, sindikatima tih firmi.
5. Zahtjeva se za rješavanje problema u komulanoj privredi hitno formiranje radne grupe ispred Skupština Kantona Sarajevo koja će u narednom periodu rješavati navedene probleme.
6. zahtjeva se da Vlada Kantona Sarajevo donese zaključke i dostavi upravama JKP Sarajevo.
Ovo kao što ste čuli, Vlada Kantona je upoznata, bila je prisutna na ovom sastanku. Ovo su zahtjevi sindikata i na kraju krajeva nas zastupnika koji su bili tog dana na sastanku i bio bi red da odmah poduzmemo određene korake. Mislim da smo i dužni prema uposlenicima komunalne privrede“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija

Crnogorac Branislav,

Saziv: 2010-2014
29.04.2014

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Naime, znamo da se intervalno pojača pa se zatim smanji krađa automobila na području KS. Ono što mene interesuje jeste, koliko se u posljednje tri godine uradilo u smislu hvatanja i procesuiranja lica odgovornih za krađe automobila, i u kojem procentu su automobili građanima vraćeni?"

Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:

Obzirom da je zbog određivanja različitih datuma zaključenja mjesečnih izvještaja o broju otuđenih motornih vozila za decembar 2012.godine (od 01.12 do 25.12) i decembar 2013.godine (od 0.12 do 31.12.) došlo do disbalansa u stvarnom broju dana u dva analizirana perioda na godišnjem novou (ukupno 6 dana) stiče se utisak da je došlo do porasta u broju otuđenih vozila na godišnjem nivou ali je faktičko stanje, kada je u pitanju godišnja analiza broja otuđenih vozila za 2013.godinu (01.01. do 31.12) u odnosu na predhodnu 2012. godinu (01.01 do 31.12)...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

„Prvo pitanje se odnosi na sve veću betonizaciju grada Sarajeva. Stoga želim da mi nadležno Ministarstvo pismenim putem odgovori da li prilikom gradnje stambenih jedinica postoji pravilnik prema kojem graditelj mora i određeni broj kvadrata zemljišta pretvoriti ili ostaviti prekrivenim zelenom površinom i zasađenim drvećem. Naravno, ako i postoji sigurno je da se i ne poštuje.
Naime, ugodan život s ekološkog i zdravstvenog aspekta te estetski prihvatljivi kriteriji su odrednice urbanih sredina, koje nažalost, betonizacija „jede“. Sa druge strane pozitivno planiranje ne može dovesti do betonizacije grada, jer planeri imaju određene standarde, principe, postulate kojih se drže. Do planerskih promašaja može doći zbog slijepog pračenja investitora i interesa ulagača koji nemaju senzibilitet koji je nužan za razumjevanje grada i njegovih posebnosti.
Ja ne znam da na krovovima zgrada kod nas imamo zelene površine, što se svuda u svijetu radi, ali znam da imamo jako veliku gradnju i znam da imamo ozbiljan problem sa betonizacijom.“

Odgovor:

Odgovor:
Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05) je propisano plansko uređenje prostora, planovi prostornog uređenja, njihov sadržaj i postupak donošenja kao i druga pitanja od značaja za prostorno uređenje i građenje na području Kantona Sarajevo. Prema odredbama člana 37. Zakona, regulacionim planom detaljno se planira uređenje prostora, a naročito: detaljna namjena površina, gustina naseljenosti, koeficient izgrađenosti, nivelacioni podaci, regulaciona i građevinska linija, uređenje prostora, način opremanja zemljišta komunalnom,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
29.04.2014

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zašto Vlada Kantona Sarajevo ne raspisuje javne pozive za dodjelu koncesija?
Da li i kada planira raspisati javne pozive za dodjelu koncesija?

Postoje li problemi administrativni, tehnički, kadrovski ili neki drugi da se ne koriste ove mogućnosti za razvoj Kantona i općina, a samim tim i punjenje budžeta u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo.

OBRAZLOŽENJE

Sredstva koja će se prikupiti umanjenjem paušala profesionalnih poslanika odvajat će se na poseban račun otvoren za ovu namjenu.
Sredstva će raspoređivati Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Kantona Sarajevo koja će svaka tri mjeseca dostavljati izvještaj Skupštini Kantona Sarajevo o raspoređenim sredstvima.
O ovoj inicijativi želio bih da se izjasni Skupština, jer smatram, da mi zastupnici koji izdvajamo ta sredstva, imamo pravo da odredimo namjenu i da redovno dobijamo izvještaj o rasporedu tih sredstava.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Šta ćete uraditi po pitanju oštrog upozorenja od strane Konkurencijskog vijeća koje je konstatiralo da Skupština Kantona Sarajevo usvojenim zakonom derogira Zakon o konkurenciji i da je Kanton suočen sa izricanjem kazne i do 10% od Budžeta Kantona Sarajevo, odnosno i do 75 miliona KM?

Odgovor:

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je Rješenje broj: 01-02-26-041-36-II/09 od 19.06.2010. godine kojim je obavezalo Skupštinu Kantona Sarajevo, Vladu Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, na donošenje i izmjenu propisa koji se odnose na reguliranje pružanje taksi usluga u Kantonu Sarajevo, odnosno na način da se svim pravnim i fizičkim licima registriranim taksi prijevoznicima omogući slobodna tržišna konkurencija.
Odredbama člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96-ispravka, 3/96-...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Hajdarević Hadžem,

Saziv: 2010-2014
29.04.2014

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Više puta smo se osvjedočili da se u funkcionisanju Kantona Sarajevo ne poštuju sudske presude, što je, rekli bismo, elementarno nepoštivanje funkcioniranja institucija države Bosne i Hrcegovine. U tom smislu, postavljam pitanje vršiocu dužnosti premijera gospodinu Muhamedu Kozadri, odnosno Ministarstvu za nauku obrazovanje i mlade, zbog čega se, nakon donesene sudske presude Općinskog suda u Sarajevu, br. 65 0 Rs 423919 14, direktorica Dobrinjske gimnazije Sabiha Miskin ne vrati na mjesto direktora, kako bi Gimnazija mogla neometano i normalno funkcionirati i do koje će mjere privatni kaprici jednog dijela članova Školskog odbora Gimnazije biti jači od sudske presude da se direktorica Miskin vrati na posao.“

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade smatra potrebnim upoznati cijenjenog zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo sa nekoliko činjenica relevantnih za razumijevanje situacije u Javnoj ustanovi Gimnazija Dobrinja kao i činjenica u vezi sa poduzetim radnjama iz nadležnosti ovog ministarstva.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kao nosilac aktivnosti u pripremi prijedloga zaključaka, rješenja, odluka i drugih materijala, čije donošenje je u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo, uputilo je ovom organu prijedloge odluka o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Jurić Mira,

Saziv: 2010-2014
29.04.2014

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mira Jurić, na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2014. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na pojavu da udžbenici koji su važili u prethodnoj školskoj godini, ne važe u narednoj školskoj godini, na osnovu čega su roditelji prisiljeni kupovati svake godine nove udžbenike

Odgovor:

ODGOVOR
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakonom o srednjem obrazovanju je jasno navedeno da je školski udžbenik obavezno nastavno sredstvo za učenike i nastavnike.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ima koordinirajuću ulogu kada je u pitanju provođenje udžbeničke politike na području Federacije Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi, svake školske godine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavljuje Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
29.04.2014

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„DES Sarajevo postoji više od 60 godina i obavlja djelatnost profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja je u smislu odredbi pozitivnih zakonskih propisa djelatnost od posebnog javnog interesa i spada u oblast socijalne zaštite po članu 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine FBiH“, broj 9/10).
U svojoj dugogodišnjoj tradiciji ovo invalidno preduzeće bilo je prepoznatljivo na tržištu ovih prostora po izuzetno kvalitetnim proizvodima i uslugama iz domena grafičko-knjigovezačke, tekstilno-konfekcijske (krojenje i šivanje HTZ opreme) i pečatorezačko-graverske djelatnosti.

Napominjemo da su u direktnom prizvodno uslužnom procesu uposlena invalidna lica oštećenog sluha i govora sa 100%-im invaliditetom. Zbog specifičnog karaktera ovo privredno preduzeće se u zadnjih par godina zbog uslova poslovanja i okruženja susretalo sa velikim poteškoćama u radu i poslovanju, te se nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji koju sam nije u mogućnosti prevazići bez pomoći i podrške šire društvene zajednice.

Upravo iz razloga strukture zaposlenih radnika, odnosno procenta zastupljenosti uposlenih invalida važeći Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 9/10) daje DES-u pravo i mogućnost da se obrati na ovaj način svim pravnim subjektima pozivajući se načlan 50. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji decidno reguliše da su pravni subjekti čiji je večinski vlasnik kapitala država, državni organi, organi pravosuđa, organi lokalne uprave, javne službe, ustanove, fondovi i javna preduzeća dužni najmanje 35% od svojih potreba zadovoljiti proizvodima i uslugama proizvedenim i pruženim u invalidnim preduzećima, zaštitnim radionicama i dr. pod uvjetima koji važe na tržištu, u skladu sa tim pokrećem moju poslaničku inicijativu radi spasa našeg preduzeća DES“.

Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zadravstva Kantona Sarajevo uputilo je dopis broj 10-05-8046-1/14 od 28.05.2014 godine svim javno zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo u prilogu kojeg je dostavilo inicijativu uvaženog poslanika Nasera Nabila, a sa ciljem da se zdravstvene ustanove upoznaju sa sadržajem iste, imajući u vidu navedene odredbe zakona.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Pindžo Mirsad,

Saziv: 2010-2014
29.04.2014

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„1. Da li su tačne informacije, koje sam dobio, o samovolji i nezakonitom radu Školskog odbora u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?
2. Šta je Ministarstvo obrazovanje, nauke i mladih poduzelo da se spriječi nezakonit rad Školskog odbora JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?
3. Kada će Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih dovesti u zakonske okvire stanje u JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža-Stup?“

Odgovor:

U obrazloženju datom uz poslaničko pitanje, pominje se, prilično uopšteno situacija vezana za prijem u radni odnos na poziciju sekretara Škole. S tim u vezi, smatramo potrebnim podrobnije Vas upoznati sa predmetnim događajima.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je zaprimilo određeni broj dopisa sa detaljnim i hronološkim prikazom dešavanja vezanih za konkurs za prijem u radni odnos na radno mjesto sekretara JU „Šesta osnovna škola“ Ilidža. Cjelokupni postupak prijema sekretara Škole je bio i predmet inspekcijskog nadzora o čemu su nadležni inspekcijski...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zukić Amir,

Saziv: 2010-2014
29.04.2014

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„U skladu sa kriterijima u razvijenim zemljama, omogućiti djeci interesantniji, kvalitetniji obrazovni sistem koji će biti prilagođen njihovom uzrastu“.

Odgovor:

ODGOVOR

Uvaženi zastupnik je pokrenuo inicijativu, koja se odnosi na unapređenje obrazovnog sistema općenito, sa mogućnostima preuzimanja modela finskog obrazovnog sistema, u mjeri u kojoj je to moguće primijeniti u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo podržava inicijative, iz kojih je vidljivo da postoji želja i opravdana potreba za reformom obrazovnog sistema općenito. Međutim, skrećemo pažnju da je u proteklom dvadesetogodišnjem periodu, obrazovni sistem na području cijele Bosne i Hercegovine, pa tako i Kantona Sarajevo doživio nekoliko reformi, od kojih je značajan broj bio...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade